Pensia personală paneuropeană – un nou produs de economisire

0
176

Comisia Europeană a propus, recent, crearea unui nou produs de economisire: pensia personală paneuropeană (PEPP). Aceasta, pe bază voluntară, are menirea de a le oferi titularilor de conturi de economii, pe de o parte, mai multe opţiuni atunci când pun bani deoparte pentru bătrâneţe şi, pe de altă parte, accesul la o gamă de servicii mai competitive. 

pensionariPEPP va avea aceleaşi caracteristici standard indiferent unde este vândut în UE şi va putea fi procurat de la o multitudine de furnizori, de exemplu, societăţi de asigurări, bănci, fonduri de pensii ocupaţionale, firme de investiţii şi societăţi de administrare a activelor. Acest produs va veni în completarea pensiilor personale de stat, ocupaţionale şi naţionale existente, dar nu va înlocui sau armoniza regimurile naţionale de pensii personale. „Produsul paneuropean de pensii personale reprezintă un pas important înainte în direcţia finalizării uniunii pieţelor de capital. Potenţialul acestuia este enorm, dat fiind că le va oferi titularilor de conturi de economii din întreaga UE un evantai mai larg de opţiuni atunci când vor pune bani deoparte pentru pensie. PEPP va stimula concurenţa, permiţând unui număr mai mare de furnizori să ofere acest produs în afara pieţelor naţionale. PEPP va fi şi o etichetă de garanţie a calităţii şi va stimula, totodată, sunt convins de acest lucru, investiţiile pe termen lung în pieţele de capital”, a subliniat Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele Comisiei, responsabil pentru stabilitate financiară, servicii financiare şi uniunea pieţelor de.

Un instrument portabil între statele membre

Comisia_EuropeanaPEPP va permite consumatorilor să îşi completeze în mod voluntar economiile pentru pensie, beneficiind în acelaşi timp de o protecţie solidă: titularii vor avea la dispoziţie mai multe opţiuni, de la o gamă largă de furnizori de PEPP, şi vor avea de câştigat de pe urma unui nivel sporit de concurenţă pe piaţa acestor produse; consumatorii vor beneficia de existenţa unor cerinţe stricte în materie de furnizare de informaţii şi a unor norme de distribuţie solide, inclusiv în mediul online, iar furnizorii de PEPP vor trebui să fie autorizaţi de Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA); PEPP le va oferi titularilor un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor printr-o simplă opţiune de investiţii implicită; titularii de PEPP vor avea dreptul de a schimba furnizorii — atât pe piaţa internă, cât şi la nivel transfrontalier — la un cost forfetar, la fiecare cinci ani şi PEPP va fi un instrument portabil între statele membre, în sensul că titularii vor putea să contribuie în continuare la produs şi în cazul în care se mută într-un alt stat membru.

Furnizorii şi titularii vor avea la dispoziţie diferite opţiuni

pensionari (1)Cadrul de reglementare propus de Comisie va oferi unei game largi de furnizori oportunitatea de a fi activi pe piaţa pensiilor personale: furnizorii vor putea să dezvolte PEPP-uri în diferite state membre, să pună în comun active într-un mod mai eficient şi să realizeze economii de scală; furnizorii vor putea să se adreseze consumatorilor din întreaga UE prin intermediul canalelor de distribuţie electronică;  furnizorii şi titularii vor avea la dispoziţie diferite opţiuni pentru plăţile efectuate la sfârşitul duratei de viaţă a produsului şi furnizorii vor beneficia de un paşaport UE, astfel încât să se faciliteze distribuţia transfrontalieră. Propunerea de regulament privind PEPP este însoţită de o recomandare a Comisiei cu privire la tratamentul fiscal al produselor de pensii personale, inclusiv al PEPP.

Doar 27% din europenii cu vârste între 25 şi 59 de ani cotizează pentru un produs de pensii

Propunerea privind PEPP urmează să fie discutată de Parlamentul European şi Consiliu. După ce va fi adoptat, regulamentul va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. PEPP este una dintre măsurile-cheie anunţate în cadrul evaluării la jumătatea perioadei a Uniunii pieţelor de capital – proiectul Comisiei de a crea în UE o piaţă unică de capital. El sprijină obiectivul acestei Uniuni, acela de a crea condiţii propice pentru deblocarea de fonduri, astfel încât acestea să poată fi direcţionate de la titularii de conturi de economii din Europa către companiile europene. În prezent, doar 27% dintre europenii cu vârste între 25 şi 59 de ani cotizează pentru un produs de pensii. PEPP ar contribui la deblocarea acestui potenţial considerabil şi ar stimula investiţiile în economia europeană.