Front comun în lupta împotriva drogurilor

0
212

drogConsumul de droguri a devenit un fenomen, din păcate, iar eforturile de diminuare a acestora sunt din ce în ce mai simţite, fiind şi un plan de aplicare în acest sens, conform cu Strategia Naţională Antidrog 2013 – 2020, asumată prin H.G. nr. 784/2013. Judeţul Dolj face parte integrantă din acest proiect şi are stabilite deja programele de pus în practică.

Prin documentele de înfiinţare, Agenţia Naţională Antidrog (A.N.A.) stabileşte concepţia şi coordonează, evaluează, la nivel naţional şi local, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi ceea ce ţine de asistenţa integrată a celor care recurg la substanţe halucinogene, în instituţii cu atribuţii în domeniu. Judeţul Dolj şi întreaga Oltenie nu pot face decât parte integrantă din acest program.

„Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Dolj, împreună cu celelalte instituţii cu responsabilităţi în domenii precum ordine şi siguranţă publică, educaţie şi sănătate, cu sprijinul societăţii civile şi sub atenta monitorizare a Instituţiei Prefectului Dolj, au elaborat Strategia Judeţeană Antidrog, pentru perioada 2014 – 2020 şi planul de acţiune aferent. Au fost stabilite obiective specifice, care au pornit de la o abordare coerentă şi eficientă”, a precizat subcomisar de poliţie Florin Nicolăiţă, coordonator CPECA Dolj, structură care face parte din Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Craiova.

Reducerea cererii, principalul obiectiv

nicolaita
Florin Nicolăiţă

În principal, Planul de Acţiune, elaborat pentru Implementarea Strategiei Judeţene Antidrog, în perioada 2017 – 2020, cuprinde direcţiile generale de acţiune în domeniul drogurilor, reflectate în patru capitole, ce reprezintă arii majore de intervenţie, fiecare dintre acestea cu obiectivele specifice, care vor fi transpuse în practică prin intermediul campaniilor şi proiectelor naţionale şi locale. „Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire şi asistenţă, în concordanţă cu evidenţele ştiinţifice, este obiectivul principal. Sunt cuprinse programe, proiecte de prevenire şi de implementare în şcoală, familie, comunitate, precum şi intervenţii de identificare, atragere şi motivare a consumatorilor de droguri, în vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată cu finalizare în integrarea socială a acestora. Avem foarte mulţi parteneri în aceste demersuri”, a mai spus Nicolăiţă.

Acest capitol de reducere a consumului are mai multe părţi componente, fiecare cu implicarea instituţiilor abilitate: „Prevenire în şcoală” – CPECA Dolj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Casa Corpului Didactic Dolj, Direcţia de Sănătate Publică Dolj, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj, Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Dolj, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Dolj etc.:

„Prevenire în familie”, unde apar ca şi colaboratori Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, ISJ Dolj, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Dolj; „Prevenire comunitară” – prin concursul penitenciarelor de pe raza localităţii, a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, a altor ONG-uri şi a unor instituţii care au fost menţionate anterior; „Campanii de prevenire a consumului de droguri” – creşteri ale nivelului de informare şi conştientizare a riscurilor care decurg din aceste activităţi, instituirea unui sistem eficient de colectare, centralizare, analiză şi interpretare a datelor statistice privind oferta de substanţe psihotrope la nivelul comunităţii, locale etc.

„Pentru noi, obiectivul principal este asigurarea unui concept unitar de acţiune în această problematică. De aceea şi conlucrăm foarte bine cu instituţiile din domeniu. Se urmăreşte instituirea unui sistem eficient de monitorizare şi evaluare a implementării activităţilor derulate de autorităţile publice locale şi structurile societăţii civile, prin întâlniri semestriale de lucru şi prin elaborarea anuală a unui raport de monitorizare, cu scopul de reducere a timpului de răspuns la situaţiile specifice apărute”, a mai menţionat coordonatorul CPECA Dolj.

Se aşteaptă rezultatele

Reducerea ofertei de droguri este un alt capitol important, obiectivul principal fiind identificarea şi destructurarea reţelelor de trafic, diminuarea disponibilităţilor pe piaţă şi utilizarea eficientă a sistemului de aplicare a legii. Pentru „Dezvoltarea şi consolidarea sistemului instituţional şi legislativ privind combaterea ofertei de droguri” , aşa cum se stipulează în planul de acţiune, se au în vedere activităţi coordonate, la care participă toţi factorii implicaţi. Sunt cuprinse şi acţiuni de analiză, evaluare şi cercetare, pe baza cărora pot fi adoptate măsuri corespunzătoare, iar la sfârşit, în 2020, să „avem un număr redus al consumului şi dependenţei de droguri, să promovăm cunoaşterea fenomenului prin existenţa unui sistem funcţional de reducere a cererii de droguri, eficient şi bazat pe realităţile evoluţiei fenomenului la nivel de comunitate, să contribuie la reducerea disponibilităţilor de pe piaţă, să asigure cadrul necesar dialogului şi cooperării între autorităţile publice, instituţiile implicate şi sectorul neguvernamental” – Florin Nicolăiţă.