Parcul Naţional Defileul Jiului – Investiţie cheie pentru oameni şi natură

0
116

Începând din acest an, natura şi oamenii din comunităţile din jurul Parcului Naţional Defileul Jiului se vor bucura de mai multe avantaje şi protecţie. În cadrul proiectului din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu – Axa 4, „Elaborarea planurilor de monitoring pentru speciile Natura 2000, dezvoltarea infrastructurii de vizitare şi a capacităţii instituţionale a Administraţiei Parcului National Defileul Jiului”, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Administraţia PNDJ doreşte să protejeze mai bine natura pentru binele oamenilor, să comunice mai eficient importanţa acestei arii protejate, dar şi să contribuie la creşterea calităţii turismului în zonă. Desfăşurat în perioada aprilie 2012- aprilie 2014 proiectul va avea ca principale rezultate un plan de gospodărire şi monitorizare al zonei naturale, o strategie de comunicare, un centru de vizitare în localitatea Bumbeşti-Jiu dar şi perfecţionarea celor ce lucrează în administraţia parcului național pentru natură. „Datorită oamenilor locului, care au păstrat aceste adevărate comori naturale, unice în Europa, putem să fim mândri de ce avem. Dorim să contribuim la îmbunătăţirea administrării ariei protejate, şi mai ales să implicăm şi comunităţile din jurul parcului, pentru a construi impreună un viitor mai bun, pentru oameni şi natură”, a declarat, directorul APNDJ, Daniel Bucur.

Specii de importanţă europeană

La nivel regional activităţile proiectului vor implica oameni din Târgu Jiu, Bumbeşti Jiu, Petroşani, Aninoasa, aducând beneficii şi celor care vizitează această arie protejată. Parcul Naţional Defileul Jiului se suprapune peste situl Natura 2000 RO SCI 0063 Defileul Jiului, sit de importanţă  europeanã, declarat pentru cele 7 specii de mamifere (urs, vidră, râs etc.), douã specii de amfibieni (triton cu creastã şi buhai), 4 specii de peşti, 8 specii de nevertebrate şi o specie de plante (iarba gâtului), toate fiind specii de importanţă europeană şi naţională. Totodată aici întâlnim şi o suprafaţă mare de păduri virgine. Natura 2000 este numele unei reţele de arii protejate la nivel european, care păstreazã specificul natural al continentului, prin activităţi desfãşurate cu şi pentru comunităţile locale.