Toţi medicii de familie pot profesa şi după împlinirea vârstei de pensionare

0
100

Toţi medicii de familie vor putea să-şi continue activitatea, la cerere, după ce împlinesc vârsta de pensionare, nu doar cei din mediul rural, se arată într-un act normativ ce a intrat în vigoare ieri. 

doctorVârsta de pensionare a medicilor este de 65 de ani, indiferent de sex, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Totuşi, până acum doar medicilor de familie din mediul rural le era permis, la cerere, să profeseze şi după ce împlinesc 65 de ani. De acum însă şi doctorii din oraşe, care doresc să continue activitatea în cabinetele de medicina familiei, vor putea profesa şi după împlinirea vârstei de pensionare.

În acest fel se elimină discriminarea existentă până acum între medicii de familie care lucrează în mediul urban şi cei care lucrează în mediul rural. În plus, măsura vine în condiţiile unui exod fără sfârşit al medicilor către alte ţări ale Europei.

Prelungirea activităţii se stabileşte de o comisie

Potrivit legii nr. 113/2016 pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, care a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 411 din 31 mai, medicii care îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, îşi pot continua activitatea după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi de CMR, prin colegiile judeţene ale medicilor sau al municipiului Bucureşti, pe baza certificatului de sănătate.

Prelungirea activităţii se stabileşte de o comisie organizată la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti alcătuită dintr-un reprezentant al casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti şi un reprezentant al colegiului judeţean al medicilor sau al municipiului Bucureşti, se arată în actul normativ.