Încurajarea ocupării şi mobilităţii forţei de muncă în domeniul juridic în zona Dolj – Vidin

0
87

Baroul Dolj a susţinut, ieri, o conferinţa de presă, prilejuită de deschiderea proiectului „Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, care va fi implementat în parteneriat cu Baroul Vidin.

barouProiectul este finanţat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanţat de UE din Fondul European de Dezvoltare Regională), Axa Prioritară 4 „O regiune calificată şi incluzivă“, Obiectivul Specific „Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privinţa ocupării şi mobilităţii forţei de muncă“. „Valoarea totală a proiectului este de 430.114,34 Euro, din care sprijinul acordat de către Uniunea Europeană este în valoare de 365.597,19 Euro, iar contribuţia de la bugetele de stat ale României şi Bulgariei este în sumă de 55.914,86 Euro. Contribuţia proprie a partenerilor de proiect este de 8.602,29 euro”, a precizat av. Lucian Săuleanu, decanul Baroului Dolj.

La conferinţa de presă  a fost prezent şi decanul Baroului Vidin, avocatul Kiril Gruev, precum şi Constantin-Adi Gavrilă, managerul proiectului şi director de programe în cadrul Baroului Dolj. „Proiectul urmăreşte încurajarea ocupării şi mobilităţii forţei de muncă în domeniul juridic în zona Dolj – Vidin prin crearea unei reţele de centre care vor furniza populaţiei servicii de informare şi consultanţă juridică, dar şi prin participarea grupului ţintă (300 persoane) la conferinţe ştiinţifice pe teme juridice în România şi Bulgaria, cursuri de limbă străină (limba română şi limba bulgară).

Oportunitatea dezvoltării capacităţii instituţionale

barou (1)Vor fi organizate cursuri de specialitate juridică în domenii precum migraţia transfrontalieră, legislaţia muncii şi securitatea socială transfrontalieră, dreptul fiscal transfrontalier, dreptul comercial transfrontalier, reglementările transfrontaliere în domeniul transporturilor şi patrimoniului cultural sau dreptul penal transfrontalier. Proiectul va aduce oportunităţi noi pentru avocaţii din Baroul Dolj prin realizarea unui studiu şi a unei strategii referitoare la nevoile pieţei juridice. „În plus faţă de beneficiile ocazionate de activităţile sale, proiectul „Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field” prezintă şi oportunitatea dezvoltării capacităţii instituţionale a Baroului Dolj şi a Baroului Vidin de a implementa proiecte cu finanţare europeană, fiind formată o echipă coordonată de managerul acestui proiect”, a subliniat decanului Baroului Vidin.