Au dat pe spate de grija oamenilor / O întreagă maşinărie de vot, folosită inutil!

0
76

Printr-o recentă modificare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, includerea minorilor, ce au sub 3 ani, în categoria persoanelor obligate la plata cheltuielilor comune de întreţinere aferente unei locuinţe nu mai este obligatorie. Dar nici nu dispare. Decizia este lăsată la latitudinea asociaţiilor, ce pot hotărî exceptarea de la plată şi nu operează ca o interdicţie clară. Iniţiativa legislativă a avut ca temei faptul că orice consum generat de această categorie de vârstă este pe deplin contorizat. Şi era o anomalie să nu fie aşa, de vreme ce patrupedele de companie sunt, adesea, cu mult mai costisitoare la utilităţi, dar nimeni nu le trece în scripte. De ce, după luni de travaliu legislativ, nu au eliminat-o expres prin lege este încă o dovadă că, de multe ori, parlamentarilor le place să se dea în spectacol. Pe bani grei. Iar noi privim prostiţi.

intretinere 1

Cei care deţin animale de companie în locuinţe de tip condominiu sunt tot mai mulţi. Totuşi, până în prezent, nicio reglementare normativă nu îi obligă să declare patrupedele în actele asociaţiilor de proprietari, pentru că, de ce să nu o recunoaştem, vieţuitoarele sunt, la rândul lor consumatoare de utilităţi. Precum copiii, îndeosebi cei foarte mici. Or, aceştia din urmă trebuia, până recent, înscrişi în rândul persoanelor la care se aplică toate cheltuielile comune specifice unei asociaţii de proprietari.

Le-a ieşit mai nimic

  Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari a fost modificată luna trecută, tocmai pentru a corecta o asemenea anomalie. Sau, cel puţin aşa aveau în intenţie distinşii noştri parlamentari. Iniţiatorul său, un senator liberal de Bacău, Dragoş Luchian, a apreciat drept „absurd să contorizăm cvasi-cheltuielile «provocate» de bebeluşi pentru buna desfăşurare a asociaţiilor proprietarilor de locuinţe”. Acesta aducea ca argument şi realitatea că toate consumurile ce cad în sarcina micuţilor sunt contorizate.

  Mai mult decât atât, iniţiatorul a propus şi modificarea art. 49 din legea sus-menţionată, cerând majorarea termenului până la care pot fi plătite cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, de la maximum 20 de zile la maximum 30 de zile. În punctul său de vedere, Guvernul de la acea dată, cel condus de Dacian Cioloş, a precizat că modificarea termenului de plată ar putea genera depăşirea termenelor legale de plată a facturilor către furnizorii de utilităţi şi a cerut introducerea unei clauze prin care să se prevadă că termenul de plată, astfel modificat, nu va depăşi termenele legale de plată a facturilor curente către furnizorii de utilităţi. Imediat, Senatul a adoptat la data de 13 septembrie 2016 cele două modificări, aşa cum au fost propuse. Dar Camera Deputaţilor era cea decizională! Şi aici filmul s-a rupt. A venit punctul de vedere al Guvernului, nr. DPSG 1296/13.07.2016.

   «După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: „(2) Asociaţiile de proprietari pot hotărî exceptarea de la plata cheltuielilor prevăzute la alin. (1) lit. b) pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani”», este forma finală adoptată de Camera Deputaţilor, la data de 21 martie 2017. Formulare identică trimisă la Preşedinţie, pentru promulgare. La 13 martie a.c., prin Decretul nr. 392/2017, modificarea devine o nouă lege, respective Legea nr. 67/2017! Ca să vezi câtă angrenare de personal, birotică, circuit scriptic între atâtea şi atâtea instituţii centrale ale statului?! Ca să pui un verb, ce nu schimbă prea mult vechea formulare: „pot”!

Plată a facturilor a rămas la 20 de zile

  intretinere 2Ca şi în iarna 2015-2016, şi recenta a fost destul de piperată la capitolul cheltuieli comune de întreţinere. În Craiova, valorile au urcat lejer la 600 de lei pentru un apartament cu două camere şi chiar 750 de lei pentru unul cu trei camere. Salarizarea este în Oltenia, iar Craiova nu face excepţie, la una dintre cele mai scăzute cote din ţară. Aşa se face că locatarii rămân, mai mereu, cu restanţe la întreţinere. Or, penalizările pentru neplată, ce-i drept, nu mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, au făcut şi fac ravagii în buzunarele craiovenilor.

  Aşadar, deşi s-a pornit şi pentru o modificare a termenului de plată în favoarea oamenilor de rând, de la maximum 20 de zile la maximum 30 de zile, finalmente, Legiuitorul, mai exact cei 269 de deputaţi care au fost pentru modificarea în forma finală adoptată, a trecut sub preş schimbarea acestui art. 49 al Legii nr. 230/2007.

  Profund îngrijorat de soarta furnizorilor de utilităţi, Guvernul Cioloş a dat înainte cu Normele metodologice de aplicare a legii sus-precizate, arătând: „Cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, vor fi achitate de aceştia, după caz, în termen de maximum 20 de zile de la data afişării listei de plată, dată care trebuie să fie înscrisă în lista de plată respectivă. În vederea respectării termenelor legale de plată a facturilor către furnizorii de utilităţi, administratorii au obligaţia de a afişa lista de plată în termen de maximum 5 zile de la data primirii ultimei facturi expediate prin poştă, certificată prin înscrisul de pe ştampila poştei, sau de la data confirmării de primire, în cazul transmiterii facturii prin curier/delegat. Asociaţia de proprietari poate calcula şi percepe penalizări de întârziere pentru suma neachitată, în condiţiile stabilite şi aprobate de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, în limitele stabilite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007. Suma acestora nu poate depăşi suma cotei restante la care s-a aplicat”.

Şi câte nu erau de pus la punct…

  intretinereSă reglementezi şi să nu modifici nimic, să te faci că lucrezi de dragul cuvintelor contorizate în sute de stenograme, este un mod aberant de a face politică, de a legifera.

  De ce oare nu au stabilit, prin lege, că este obligatorie dotarea cu contoare de apă caldă care să pornească înregistrarea doar când temperatură acesteia depăşeşte 60-70 de grade Celsius? De ce nu s-a reglementat refolosirea cărţilor de imobil, pentru că, în aceste vremuri ciudate, nu mai ştii pe cine ai vecin sau cine este chiriaşul cu care te saluţi pe casa scării, la ceas matinal? De ce nu s-a pus în discuţie şi inaplicabilitatea art. 15 din Legea 230/2007, în care se prevede: „Cu un preaviz de 5 zile, proprietarul este obligat să accepte accesul în apartamentul sau în spaţiul său al unui delegat al asociaţiei, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectivul apartament sau spaţiu. Fac excepţie cazurile de urgenţă, când accesul se poate face fără preaviz”? Poate, altădată! Că de, aşa e bine, să nu spui niciodată… niciodată!