Mâine, la Colegiul “Nicolae Titulescu” din Craiova, faza judeţeană a Olimpiadei de Chimie

0
398

Mâine, începând cu ora 09:30, la Colegiul “Nicolae Titulescu” din Craiova, va avea loc faza judeţeană a Olimpiadei de Chimie. Competiţia se organizează pentru elevii claselor a VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a. Pot participa elevii de la toate formele de învățământ: zi, seral, cu frecvență redusă, din învățământul de stat și cel particular. Participarea la această Olimpiadă este individuală, iar accesul în sală al elevilor va fi permis începând cu ora 08:30.  Nu se admite participarea elevilor de la clasele superioare la clasele inferioare.

Trebuie îndeplinite reguli stricte, astfel încât întregul proces să se desfăşoare în cele mai bune condiţii. Conform regulamentului, elevii pot utiliza calculatoare neprogramabile, dar este interzis accesul acestora, în sala de concurs, cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile. Conform prevederilor art. 10 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de chimie nr. DGÎP/85/26.01.2023, numărul locurilor atribuite la etapa națională se stabilește în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) din Metodologia-cadru. Astfel, fiecare inspectorat școlar județean primește câte un loc pentru fiecare an de studiu. În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4) al Metodologiei-cadru pentru participarea la etapa națională a olimpiadei de chimie se atribuie locuri suplimentare, 43 locuri/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București și după calificarea participanților pe locurile prevăzute la art. 15 alin. (3) din prezenta metodologie.
Candidații care au obținut punctaje egale la etapa județeană și se află în situația calificării pentru etapa națională a olimpiadei pe locurile atribuite conform art. 15 alin. (3) din Metodologia-cadru, vor fi departajați utilizându-se următoarele criterii:
1. punctajul mai mare obținut la Subiectul al IV-lea;
2. punctajul mai mare obținut la Subiectul al III-lea;
3. punctajul mai mare obținut la Subiectul al II-lea.
În cazul în care, după aplicarea celor trei criterii de departajare, precizate anterior, se menține egalitatea, se organizează o probă scrisă de baraj. “Candidații care au obținut punctaje egale la etapa județeană și se află în situația calificării pe locurile suplimentare pentru etapa națională a olimpiadei nu se departajează, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite conform Metodologiei-cadru. În conformitate cu prevederile Art. 18. din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de chimie – 2023 la etapa județeană modul de acordare a premiilor este stabilit de organizatorii acestor etape ale olimpiadei în baza ierarhiei rezultate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute care nu trebuie să fie mai mici de 60% din punctajul maxim al probei”, a precizat prof. Nicoleta Liţoiu, inspector de specialitate în cadrul ISJ Dolj.