6.74% rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dolj în luna decembrie 2019

0
760

La sfârșitul lunii decembrie 2019, rata șomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj a fost de 6,74 % corespunzătoare unui număr total de 17.945 şomeri, din care 7.524 femei. Din totalul de 17.945 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj, 2.294 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 15.651 erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 15.238 șomeri provin din mediul rural și 2.707 sunt din mediul urban.

Şomerii cu studii superioare au o pondere de 2 %

Şomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (37.6%), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (27.5%), iar 22.4% au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 10.5 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 2 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 11.086 persoane foarte greu ocupabile, 4.831 greu ocupabile,1.206 mediu ocupabile, iar 822 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.