“I Love Transparency!” – proiect intercultural adresat tinerilor

0
426

În luna ianuarie, ELSA Craiova (European Law Students’ Association) a desfăşurat proiectul “I Love Transparency!”. Finanţat de Comisia Europeană, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Proiectul a reunit un număr de 26 de tineri provenind din state ale Uniunii Europene ca: Polonia, Bulgaria şi România. Precum şi din state care nu fac parte din Uniunea Europeana respectiv Turcia, Armenia, Moldova şi Macedonia. Manifestarea a avut ca obiective principale dezvoltarea personală a tinerilor prin educaţie non-formală, prezentarea şi analizarea comparativă a situaţiei transparenţei din administraţia publică în fiecare din ţările participante, identificarea problemelor comune cu care se confruntă acestea şi elaborarea unui ghid de bune practici în domeniul transparenţei, prin care cetăţenii dar şi ONG-urile sa conştientizeze necesitatea participării în vederea eficientizării funcţionării instituţiilor publice. Asociaţia ELSA Craiova în calitate de organizator, HUJ- Voluntary Service of Armenia, YCS YMCA Macedonia, Asociaţia Perspectiva din republica Moldova, Asociaţia Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im Witolda Dynowskiego din Polonia şi Asociaţia Hatay Fortuna Youth Union din Turcia sunt organizaţiile de tineret participante la proiectul European “I Love Transparency!”. Potrivit organizatorilor, fiecare asociaţie venită din străinătatea a fost reprezentată de câte o echipă formată din trei studenţi şi absolvenţi de facultate, cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani. Asociaţia ELSA Craiova a fost reprezentată printr-o echipă mai mare, formată din şase persoane, cărora li s-au adăugat voluntari din asociaţie, pentru suportul tehnic al desfăşurării proiectului. « Pentru stimularea creativităţii, a participării active, a iniţiativei si a spiritului civic, tinerii participanţi la eveniment au desfăşurat activităţi specifice de educaţie non-formală (ateliere de creaţie şi de lucru, happening-uri, jocuri de grup, întâlniri cu autorităţile locale, seri culturale cu specific naţional pentru fiecare ţară participantă în parte), precum şi sesiuni de educaţie formală şi dialog, realizate de cadre didactice ale Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din Craiova », spun reprezentanţii Asociaţiei ELSA Craiova, care mai precizează că « la sfârşitul programului tinerii s-au arătat a fi deosebit de încântaţi de schimburile culturale realizate, de cunoştinţele dobândite şi de conştientizarea unei probleme atât de acute în fiecare din statele lor de provenienţă ». Participanţii la proiect şi-au manifestat dorinţa de a colabora pe viitor şi în alte programe de dezvoltare, în vederea consolidării relaţiilor de prietenie închegate cu ocazia desfăşurării proiectului “I Love Transparency!”