Şcolile fac recensământul copiilor pentru clasa pregătitoare

0
278

Cadrele didactice fac recensământul copiilor cu vârste între 6 şi 7 ani, în vederea înscrierea lor în clasa pregătitoare sau în clasa I, până pe data de 18 februarie 2012. Sunt vizaţi minorii născuţi înainte de septembrie 2005 sau între 1 septembrie 2005 şi 31 decembrie 2006.

Procedura este aplicată pentru o bună diagnoză şi proiectare a planului de şcolarizare şi pentru a asigura activitatea de înscriere în clasa pregătitoare şi clasa I.

Recenzorii vor avea asupra lor o delegaţie din partea directorului de unitate şcolară unde este arondat copilul şi îşi vor desfăşura acest tip de activitate pe străzile repartizate.

Ca şi la restul recensămintelor de până acum, şi acesta va consta în vizite la domiciliu şi va presupune completarea unei fişe elaborate în acest sens de către Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului.

În cazul în care la momentul vizitei nu este găsit la domiciliu nici un reprezentant legal al familiei, membrii comisiei pot depune în cutia poştală un anunţ prin care părinţii primesc informaţii despre scopul vizitei, adresa şcolii, numele recenzorului şi un telefon la care aceştia să poată contacta unitatea de învăţământ în vederea stabilirii unei noi întâlniri.

O altă variantă este ca părinţii să se deplaseze la şcoală în vederea completării fişei de recensământ.