Nereguli descoperite în cabinetele medicilor

0
102

Inspectorii din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Dolj au aplicat o serie de sancţiuni  după ce au descoperit nereguli în cazul mai multor unităţi sanitare. Echipele de control au trecut pragul a numai puţin de 23 de furnizori de servicii medicale din judeţ, scopul fiind acela de a verifica în ce măsură sunt respectate clauzele contractuale şi legislaţia în vigoare.

Cu această ocazie, au fost verificaţi 12 furnizori de servicii medicale în asistenţa medicală primară, constatându-se o serie de deficienţe. Au fost identificaţi pensionari care au beneficiat  nelegal de prescripţii medicale în cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună. Aceştia au declarat în scris că nu au alte venituri suplimentare pensiei, deşi figurau în evidenţele ANAF cu venituri impozabile. Compensarea suplimentară de 40% din contravaloarea medicamentelor compensate 90% prescrise de medicii de familie  pensionarilor care realizează şi alte venituri în afara celor din pensii, se va recupera de la persoanele care au beneficiat nelegal de acestea.

Inspectorii Casei de Asigurări de Sănătate Dolj au mai descoperit la ultimele controale că au fost prescrise medicamente compensate 90% de către medicii de familie, fără a solicita pacienţilor cupon de pensie şi declaraţii pe proprie răspundere privind veniturile realizate de aceştia. Pentru nerespectarea procedurii legale privind prescrierea medicamentelor compensate 90%, furnizorii au fost sancţionaţi cu imputarea sumei reprezentând compensarea de 40% din contravaloarea medicamentelor compensate 90%. În schimb, în cazul unui medic de familie doljean s-a stabilit că acesta nu prescrie medicamente compensate 90% unor pacienţi cu venituri din pensii mai mici de 700 lei/lună, fiind sancţionat contractual.

Medicamente pentru glaucom, fără scrisori medicale

Tot în urma acestor controale, inspectorii CAS au constatat că au fost prescrise medicamente pentru tratamentul Glaucomului, fără să existe scrisori medicale ale medicilor specialişti oftalmologi, fiind imputată contravaloarea medicamentelor respective. În alte cazuri echipele de control au stabilit că nu a fost respectată obligaţia contractuală privind utilizarea formularelor tipizate obligatorii, în sensul că nu se folosesc formularele de Cereri de transfer, Fişa de consultaţii medicale, Registre de tratamente, Fişe de urmărire a gravidei, şi nu se completează toate rubricile documentaţiei obligatorii, fiind aplicată sancţiunea contractuală  „Avertisment scris”.

De asemenea, nu s-au respectat protocoalele de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni, elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, fiind aplicată sancţiunea contractuală „Avertisment scris” şi imputarea contravalorii medicamentelor prescrise eronat.

Sancţionaţi pentru consultaţii

Pe parcursul acestor acţiuni de verificare a furnizorilor medicali din judeţul Dolj au fost identificate şi consultaţii medicale raportate de  medicii de familie pentru pacienţii care se aflau internaţi în unităţi sanitare cu paturi, care au fost imputate medicilor respectivi şi s-a aplicat măsura diminuării valorii minime garantate a punctului per capita pentru lunile respective, cu 10%.

La furnizorii de medicamente compensate şi gratuite în tratamentul ambulatoriu, au fost efectuate cinci controale tematice, constatându-se că un furnizor nu a respectat obligaţia contractuală privind anularea de pe prescripţie a produselor care nu au fost eliberate, şi a fost imputată contravaloarea medicamentelor care nu au fost tăiate cu o linie pe prescripţiile medicale. La furnizorii de servicii clinice s-au desfăşurat trei acţiuni de control tematic, constatându-se că sunt respectate clauzele contractului de furnizare de servicii medicale. A fost verificat tematic un furnizor de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate – paraclinic, constatându-se că acesta respectă obligaţiile contractuale. La fel s-a întâmplat şi în cazul unui  furnizor de recuperare medicală.