Lansare la Universitatea „Spiru Haret” din Craiova: Proiect pe fonduri europene destinat studenţilor

0
144

Vineri, 29 august, la Universitatea „Spiru Haret”” din Craiova, având calitatea de partener, a avut loc conferinţa de lansare a proiectului „Sprijin pentru facilitarea tranziţiei de la studiu la piaţa muncii a studenţilor de la facultăţi cu profil economic şi juridic”, după ce cu o zi înainte mai avusese loc o altă conferinţă, dar organizată de beneficiarul proiectului mai sus menţionat, Asociaţia Societatea de Cercetare în Leadership, Management, Marketing şi Cultură Organizaţională.  Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte, pe de o parte, crearea unei forţe de muncă moderne şi flexibile, conectată la realităţile economice, iar pe de altă parte, corelarea educaţiei şi învăţării cu piaţa muncii şi crearea de legături între viitorul angajat şi angajator.

Proiectul este cofinanţat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul  Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. «Vom încerca, timp de 18 luni, cât este perioada de implementare a proiectului, să urmărim modul în care are loc consolidarea şi aplicarea cunoştinţelor acumulate de 500 de studenţi din domeniile economic şi juridic», a precizat prof. univ. dr. Maria Criveanu, manager de proiect. La acest eveniment au participat reprezentanţi ai partenerilor în proiect, potenţiali beneficiari, membri ai comunităţii şi reprezentanţi mass-media. Din partea Universităţii „Spiru Haret” a participat şi a luat cuvântul prof. univ. dr. Gheorghe Bică, rectorul Universităţii.

Prezentarea proiectului a fost făcută tot de Naina Popa, specialist PR şi Publicitate din cadrul Asociaţiei Societatea de Cercetare în Leadership, Management, Marketing şi Cultură Organizaţională, care a subliniat faptul că acest proiect are drept obiectiv general corelarea, consolidarea şi aplicarea cunoştinţelor acumulate de 500 de studenţi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ, din domeniile economic şi juridic, prin activitatea practică aferentă specializării, ca o primă etapă în dezvoltarea carierei lor şi creşterea gradului de cooperare între mediul universitar si angajatorii din regiune. Studenţii provin de la Universitatea „Spiru Haret”, specializările Drept, Finanţe, ECTS, Contabilitate şi Management.

Prof. univ. dr. Ion Criveanu, preşedintele Asociaţiei Societatea de Cercetare în Leadership, Management, Marketing şi Cultură Organizaţională, a spus că în centrul preocupărilor acestui proiect extrem de important se află tranziţia grupului-ţintă de la şcoală la viaţă activă. „În condiţiile în care piaţa muncii se caracterizează prin cerinţe ale angajatorilor privind experienţa anterioară de muncă, corelarea limitată între competenţele profesionale dobândite pe parcursul studiilor superioare cu condiţiile de ocupare a locurilor de muncă”, a mai spus prof. univ. dr. Ion Criveanu.