Banii pentru cadastru nu se mai pierd

0
842

cadastru 3Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) DOLJ a încheiat contracte de finanţare cu 105 primării din judeţ, dintr-un total de 105 primării eligibile, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale. Sumele necesare sunt asigurate din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). O veste bună este că bugetele pentru aceste lucrări sunt multianuale şi banii necheltuiţi nu se pierd, ci rămân cu destinaţia anterioară.

          Unităţile administrativ-teritoriale (UAT) primesc, în 2017, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, suma de 150.000 de lei/UAT, faţă de 135.000 de lei/UAT, în 2016. Totodată, potrivit Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, începând cu anul 2017, bugetele sunt multianuale, ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd banii dacă nu finalizează lucrările până la sfârşitul anului.

Au prioritate terenurile pentru infrastructură şi cele agricole

        cadastru 1 Procedura de achiziţie a serviciilor de înregistrare sistematică  va fi organizată de UAT-uri, iar plăţile către primării vor fi efectuate după deschiderea cărţilor funciare aferente imobilelor recepţionate. Finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale din extravilan, şi prin excepţie, din intravilan, se realizează în baza unui contract încheiat de UAT cu oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară de pe raza judeţului în care se află.

          Potrivit legii, primăriile au obligaţia să selecteze, cu prioritate, sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional şi terenuri agricole subvenţionate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

          Obiectivul principal al Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF) este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri şi apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. PNCCF este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar şi din fonduri externe obţinute prin Programul Operaţional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, altă sursă de finanţare poate fi bugetul local.

Unde se cadastrează acum, oficial

          cadastruÎn prezent, situaţia lucrărilor de înregistrare sistematică în judeţul DOLJ este următoarea: lucrări finalizate la nivel de UAT: 2 – Mischii şi Drănic, lucrări finalizate la nivel de sector cadastral: 5 – Almăj, Cerăt, Orodel, Ostroveni, Valea Stanciului. Lucrări în derulare la nivel de UAT: 1 – Goicea; lucrări în derulare la nivel de sector cadastral: 51 UAT-uri – Afumaţi, Amărăştii de Jos, Amărăştii de Sus, Apele Vii, Băileşti, Bîrca, Bechet, Bistreţ, Botoşeşti Paia, Brabova, Braloştiţa, Bratovoeşti, Bucovăţ, Călăraşi, Calopăr, Cârcea, Cârna, Carpen, Castranova, Cernăteşti, Cioroiaşi, Ciupercenii Noi, Dăbuleni, Daneţi, Desa, Dioşti, Fărcaş, Galicea Mare, Gîngiova, Gherceşti, Gighera, Giubega, Giurgiţa, Gogoşu, Greceşti, Întorsura, Izvoare, Leu, Măceşu de Jos, Măceşu de Sus, Negoi, Podari, Radovan, Robăneşti, Rojişte, Sălcuţa, Seaca de Câmp, Seaca de Pădure, Șimnicu de Sus, Țuglui, Vârvoru de Jos.