Poliţiştii doljeni au vegheat la siguranţa elevilor

0
33

Siguranţa în unităţile de învăţământ, prevenirea victimizării minorilor, a delincvenţei juvenile, menţinerea ordinii publice şi îmbunătăţirea climatului de siguranţă în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar reprezintă preocupări primordiale ale poliţiei, în fiecare an şcolar.

În vederea creşterii gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic, în incinta şi zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, la nivelul judeţului Dolj au fost întocmite “Planul teritorial comun de acţiune pentru anul şcolar 2013 – 2014” şi „Sistemul cadru de asigurare a protecţiei unităţilor de învăţământ”, aprobate de Prefectul judeţului Dolj, care asigură aplicarea unitară a activităţilor ce se desfăşoară de reprezentanţii instituţiilor implicate, I.P.J. Dolj – coordonator, I.J.J Dolj, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, fiind creat, totodată, cadrul optim de identificare şi rezolvare, în comun, a deficienţelor înregistrate în acest domeniu şi cuprinde măsuri concrete pentru realizarea acestui obiectiv. “De asemenea, au fost puse in aplicare Planurile Locale Comune de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi cadrelor didactice şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din zona de competenţă a poliţiilor municipale şi orăşeneşti şi secţiilor de poliţie urbană/rurală, cu unităţile de învăţământ preuniversitar. Pentru creşterea climatului de siguranţă civică în zona unităţilor de învăţământ, structurile cu atribuţii în apărarea ordinii şi liniştii publice au stabilit responsabilităţile şi intervalul orar de acţiune pentru patrulele mixte poliţist – jandarm şi poliţie locală” a declarat comandantul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Dolj, comisar-şef Constantin Nicolescu, în cadrul şedinţei de colegiu prefectural.

Patrule mixte la toate şcolile din Craiova

Zilnic, în municipiul Craiova în intervalul orar 12.00- 20.00, au acţionat 15 patrule mixte formate dintr-un poliţist şi un jandarm la 21 unităţi de învăţământ şi 8 patrule de poliţişti locali în zona a 11 unităţi şcolare. În trimestrul II 2014, la cele 601 unităţi de învăţământ (170 în mediul urban şi 431 în mediul rural), au fost organizate şi s-au executat în sistem integrat 160 acţiuni şi controale pentru prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, dintre acestea 61 pentru prevenirea şi combaterea absenteismului, 46 pentru respectarea regimului circulaţiei rutiere, 53 alte acţiuni. Cu ocazia activităţilor organizate au fost aplicate 76 sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 61/1991 şi nerespectarea de către agenţii economici cu magazine amplasate în zona unităţilor şcolare, a prevederilor HG nr. 128/2004. În ceea ce priveşte infracţionalitatea şcolară au fost sesizate 6 infracţiuni, (o scădere cu 5 fapte faţă de trimestrul II 2013) din care 5 comise în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar şi o infracţiune comisă în zona adiacentă, toate în mediul urban, cele mai multe fapte de natură penală comise în şcoli fiind infracţiuni de furt. În trimestrul II 2014, în unităţile de învăţământ preuniversitar şi zona adiacentă acestora nu au fost înregistrate evenimente deosebite, cu impact media. “De asemenea, în urma unei evaluări  realizate la nivelul judeţului s-a constatat o creştere a numărului de unităţi de învăţământ asigurate cu o formă de pază prevăzută de legislaţia în vigoare. Din totalul unităţilor de învăţământ care funcţionează în judeţul Dolj, numai 128 au fost asigurate cu pază. În mediul rural, din cele 431 unităţi de învăţământ preuniversitar, sunt asigurate cu pază doar 51. La 234 unităţi de învăţământ sunt asigurate sisteme de alarmă contra efracţiei şi de supraveghere video, respectiv 39%, în mediul rural procentul fiind de doar 30%”, mai precizat comisar-şef Constantin Nicolescu.

Campania naţională “Alege Viaţa!”, promovată în şcoli

Poliţiştii rutieri au desfăşurat activităţi specifice de supraveghere şi dirijare a traficului rutier în zona intrărilor în unităţile de învăţământ pentru asigurarea fluenţei circulaţiei, fiind constituite în acest sens 14 patrule şcolare de circulaţie la nivelul judeţului Dolj. “Având în vedere atribuţiile în domeniul siguranţei rutiere, au fost puse in aplicare protocoalele de colaborare întocmite la începutul anului cu Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Dolj, Registrul Auto Român – Filiala Dolj, Secţia Drumuri Naţionale Craiova şi, împreună cu acestea, au fost desfăşurate activităţi în cadrul Campaniei naţionale “Alege Viaţa!”, în scopul prevenirii accidentelor în care ar putea fi implicaţi elevi. Ofiţerii de poliţie rutieră au participat la 17 emisiuni pentru mediatizarea activităţilor de educaţie rutieră, desfăşurând astfel de activităţi şi cu ocazia activităţilor specifice desfăşurate în zona unităţilor de învăţământ preuniversitar. “A fost întocmit şi pus în aplicare, începând cu data de 6 iunie a.c., Planul de măsuri comun IPJ DOLJ – coordonatorul acţiunii, ISJ Dolj, IJJ Dolj, GJMB Craiova şi Poliţia Locală Craiova pentru desfăşurarea optimă a activităţilor specifice de ordine şi siguranţă publică pe timpul Examenului de Bacalaureat şi Evaluării Naţionale. În conformitate cu prevederile planului, în cadrul şedinţei Grupului de Coordonare şi Trasare a Sarcinilor din 04.06.2014, constituit în conformitate cu prevederile OMAI nr.60/2010, la care a fost invitat şi reprezentantul ISJ Dolj, a fost stabilit modul de repartizare a efectivelor angrenate pe centre de examinare şi corectare a lucrărilor/centrele de soluţionare a contestaţiilor la Bacalaureat si Evaluare Naţională, a gradului de risc al acestor locaţii, precum şi a sarcinilor specifice fiecărei structuri în parte, în scopul menţinerii unui climat optim de siguranţă civică, nefiind înregistrate evenimente negative”, a spus comisar-şef Constatin Nicolescu, comandatul IPJ Dolj.