Craiova: Concursul “Cu viața mea apăr viața” câștigat de Școala gimnazială Traian și Liceul Charles Laugier

0
407

Reprezentanții ISU Dolj au anunțat că, în conformitate cu prevederile Planului anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2018, aprobat prin Ordinul Prefectului judeţului Dolj nr. 75 din 02.02.2018, în data de 29.05.2018 s-a desfăşurat etapa judeţeană a concursului cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”, pentru cele două categorii de vârstă stabilite prin Regulamentul aprobat cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3825 din 03.06.2013: ciclul gimnazial (clasele V-VIII), respectiv ciclul liceal (clasele IX-XI).

Concursul a fost organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, cu sprijinul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj. Din nou, gazda primitoare a probelor de concurs a fost Liceul “Traian Vuia” din Craiova, prilej cu care adresăm mulţumiri conducerii unităţii de învăţământ şi întregului personal, didactic şi nedidactic, care s-au implicat fără rezerve în organizarea concursului. Şi în acest an, concurenţii-elevi s-au întrecut într-un desăvârşit spirit de fair-play, demonstrându-şi cunoştinţele teoretice şi deprinderile practic-aplicative dobândite.

Pentru ciclul gimnazial, în urma etapelor intermediare desfăşurate la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ, la faza judeţeană s-au calificat şi au participat 4 echipaje, astfel:
– Şcoala gimnazială „Ethos” Craiova;
– Şcoala gimnazială „Traian” Craiova;
– Şcoala gimnazială Breasta;
– Liceul tehnologic „Alexandru Macedonski” Melineşti.

La probele de concurs pentru ciclul liceal au participat 4 echipaje, după cum urmează:
– Colegiul tehnic de arte şi meserii ”Constantin Brâncuşi” Craiova;
– Liceul ”Charles Laugier” Craiova;
– Liceul ”Traian Vuia” Craiova;
– Liceul tehnologic transporturi CF Craiova.

Pentru fiecare ciclu de învăţământ, concursul a constat în trei probe, astfel:
– Proba teoretică, prin care s-a urmărit verificarea nivelului de însuşire de către participanţi a cunoştinţelor în domeniul protecţiei civile.
Această probă are şi un caracter eliminatoriu, întrucât, pentru a se trece şi la parcurgerea celor două probe practice era necesar ca echipele participante să obţină cel puţin 15 puncte dintr-un maxim posibil de 30 de puncte. Toate echipele participante au obţinut dreptul de a participa şi la probele practice, obţinând la această probă între 20 şi 30 de puncte.
– Prima probă practică, constând în transportul asistat al unei persoane accidentate aşezată pe targă pe o distanţă de 50 m.
– Cea de-a doua probă practică, care a constat în deplasarea cu masca pe figură într-un raion contaminat, inclusiv prin depăşirea unor obstacole.

După parcurgerea tuturor probelor de concurs, clasamentul general, pe categorii de vârstă, s-a prezentat după cum urmează:
a) pentru clasele V – VIII:
Premiul I – Şcoala gimnazială „Traian” Craiova;
Premiul II – Şcoala gimnazială „Ethos” Craiova;
+ Şcoala gimnazială Breasta;
Premiul III – Liceul tehnologic „Alexandru Macedonski” Melineşti.

b) pentru clasele IX – XI:
Premiul I – Liceul „Charles Laugier” Craiova;
Premiul II – Liceul „Traian Vuia” Craiova;
Premiul III – Liceul tehnologic transporturi CF Craiova.
Locul IV – Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „C-tin Brâncuşi” Craiova.

În acest an, fiind an par, conform Regulamentului concursului nu se mai organizează etapele superioare ale concursului, aceste faze desfăşurându-se odată la doi ani, în anii impari.