România, stat membru gazdă la Consorţiul European pentru Infrastructura de Cercetare ”Extreme Light Infrastructure” – ELI-ERIC.

0
316

turnuGuvernul a adoptat astăzi, printr-un Memorandum, participarea României ca stat membru gazdă la Consorţiul European pentru Infrastructura de Cercetare ”Extreme Light Infrastructure” – ELI-ERIC.

ELI (Extrem-Light-Infrastructure) este un proiect european însuşit la nivelul UE şi susţinut de Comisia Europeană, la care au participat 40 de instituţii de cercetare şi învăţământ din 13 ţări europene. Acest proiect va fi cea mai avansată infrastructură pe plan mondial destinată studiilor legate de radiaţia fotonică cu caracteristice extreme.

La data de 21 noiembrie 2008, România şi-a prezentat candidatura pentru construirea ELI la Măgurele – Ilfov, iar Comitetul director al proiectului a hotărât şi validat construirea ELI în trei locaţii: Cehia, România şi Ungaria. Cele trei locaţii vor avea între componentele de bază laseri care emit pulsuri ultrascurte de foarte mare putere. Centrul de la Măgurele va avea în plus un instrument care va furniza radiaţie fotonică (gama) cu caracteristici unice referitoare la energie, strălucire şi lărgime de bandă. Construirea celor trei centre se realizează din fonduri structurale, conform Deciziilor de finanţare aprobate de Comisia Europeană.

România este reprezentată în cadrul ELI-ERIC prin Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei”, unul dintre cele mai vizibile institute naţionale de cercetare-dezvoltare, fapt ce conferă suportul şi expertiza necesară în plan instituţional în materie de management al cercetării şi de excelenţă ştiinţifică.

Ca stat membru gazdă al ELI-ERIC, România va contribui la îmbunătăţirea domeniului cercetării ştiinţifice la nivel naţional, va consolida participarea cercetării româneşti la circuitul european şi internaţional, la transferul şi dezvoltarea tehnologică ce constituie preocuparea de bază a cercetării mondiale şi europene. De asemenea, va crea premise pentru pentru dezvoltarea transferului de tehnologie şi stimularea dezvoltării economice prin atragerea de investitori, incluzând dezvoltarea de parcuri ştiinţifice şi tehnologice şi parcuri industriale.