Veşti tot mai proaste despre demografia României!

0
132

demografie_ROLa 1 ianuarie 2017 populaţia după domiciliu a fost de 22.223 mii persoane. Populaţia urbană şi cea de sex feminin sunt majoritare (56,3%, respectiv 51,2%). Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, populaţia vârstnică de 65 ani şi peste depăşind cu 269 mii persoane populaţia tânără de 0-14 ani (3.550 mii faţă de 3.281 mii persoane). La 1 ianuarie 2017, populaţia după domiciliu din mediul urban a fost de 12.519 mii persoane, în scădere cu 0,3% faţă de 1 ianuarie 2016. Populaţia feminină la 1 ianuarie 2017 a fost de 10.848 mii persoane, în scădere cu 0,2% faţă de aceeaşi dată a anului precedent. Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, comparativ cu 1 ianuarie 2016 remarcându-se o scădere uşoară a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani) şi o creştere de 0,3 puncte procentuale a ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste).  

 

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 105,8 (la 1 ianuarie 2016) la 108,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2017). Vârsta medie a populaţiei a fost de 41,1 ani, cu 0,2 ani mai mare decât la 1 ianuarie 2016. Vârsta mediană a fost de 40,8 ani, în creştere cu 0,4 ani faţă de 1 ianuarie 2016.

 

La 1 ianuarie 2017 cea mai mare pondere în totalul populaţiei o deţinea grupa de vârstă 45-49 ani (9,0%). La masculin, ponderea acestei grupe de vârstă a fost de 9,3%, iar la feminin de 8,8%. Ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 4,6%, mai mică decât cea a grupei de 5-9 ani şi a celei de 10-14 ani (5,1%).