Scade sensibil populaţia Doljului

0
279

Cartea „Oraşul Craiova” (Ed. Sitech, 2018) – ediţie bilingvă (română şi engleză) – în coordonarea lui Dumitru şi Cristina Otovescu, apărută recent, într-o ţinută grafică impecabilă, este dedicată Centenarului Marii Uniri. Se doreşte o monografie aproape riguroasă, adusă la zi, o fotografie nemişcată a Doljului, din cele mai vechi timpuri până astăzi, prin aportul unui colectiv de autori de luat în seamă, printre care istoricii Dinică Ciobotea şi Cezar Avram, dar şi alte nume de referinţă din peisajul intelectual al Craiovei printre care Tudorel Ciurea, Tudor Nedelcea, Gheorghea Manolea, Firmilian Calotă ş.a.m.d, având ca referenţi ştiinţifici pe prof. univ. dr. Nicolae Panea şi prof univ. dr. Doru Buzducea. Prin acurateţea redactării şi bogăţia de informaţii din toate domeniile de activitate, judicios structurate, lucrarea „Oraşul Craiova” („Craiova City”) incită la lectură. Chiar dacă versiunea engleză substituie, detaliu discutabil, versiunea franceză, francofonia şi francofilia noastră fiind încă nedezminţite. Lucrarea merită, de bună seamă, un comentariu mai aplecat, dar până atunci, din noianul de date statistice, procesate, ne oprim asupra unui aspect răvăşitor: dinamica populaţiei. Sociolog de formaţie, conducător de doctorate, Dumitru Otovescu poate fi bănuit doar de reală competenţă în analiza datelor statistice oferite de instituţia de resort. Populaţia Doljului a fost în permanentă creştere până la 1 iulie 1992, când s-a înregistrat un maximum de 771.607 locuitori cu domiciliul în acest teritoriu. După această dată, a început declinul. În 1999, populaţia Craiovei era de 314.641 persoane. În 2016, judeţul Dolj avea cu 73.428 locuitori mai puţin decât în anul de vârf, iar municipiul Craiova cu 10.611 locuitori în minus faţă de anul 1999. Tendinţa descendentă este evidentă, afectând grupele de vârstă tinere. Se mai remarcă o tendinţă, aceea că tinerii care fac parte din grupele de vârstă cuprinse în intervalul 0-19 ani au scăzut de la 97.358 în 1992, la 71.990 în 2002 şi apoi la 52.392 în 2016. Datele consemnate în 2016 atestă faptul că în municipiul Craiova majoritatea populaţiei este concentrată în segmentul de vârstă 29-69 de ani, ajungând la 186.970 persoane, care reprezintă 61,49% din populaţia totală, de 304.030 persoane cu domiciliul stabil în Craiova. Demografii şi specialiştii în sociologie consideră că populaţia unei ţări poate fi considerată tânără dacă persoanele sub 20 de ani reprezintă mai mult de 35% din total. În schimb, dacă cei în vârstă de peste 65 de ani au o pondere mai mare de 12% din ansambul unei comunităţi, atunci însemnă că populaţia poate fi considerată îmbătrânită.