Luni, 2 aprilie : Ce declaraţii trebuiesc depuse la Fisc ?

0
233

Astăzi se depun la ANAF următoartele declaraţii :

Declaraţia de înregistrare fiscală; Declaraţia de menţiuni; Declaraţia de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (Formularul 010 sau 700) şi  Declaraţia pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal (Formularul electronic 700), după caz.

Sunt vizate persoanele juridice care au îndeplinit la 31.12.2017 condiţiile prevăzute la art 47 din Legea nr.227/2015. Prevederi normative relevante: Legea nr.227/2015 art.55 alin.(2), Legea nr.207/2015 art.88 alin.(1), OPANAF nr.3725/2017.