Ieri / La APIA Dolj au fost înregistrate 65 de declaraţii ale deţinătorilor de cotă

0
123

Începând de ieri, 01 aprilie 2014, operatorii care achiziţionează lapte, precum şi producătorii deţinători de cotă de lapte pentru vânzări directe trebuie să depună declaraţiile anuale privind livrările, respectiv vânzările directe, efectuate în anul de cotă 2013/2014.

Nicolae Sorin Răducan – directorul executiv APIA Centrul Judeţean Dolj a precizat într-un comunicat de presă că anul actual de cotă se încheie la 31 martie 2014, iar declaraţiile anuale trebuie completate şi depuse la centrele APIA până la data de 14 mai 2014, inclusiv, fără penalizări. Declaraţiile trebuie depuse de către producătorii care deţin cotă pentru vânzări directe şi de către operatorii care achiziţionează lapte de la producători.

Producătorii deţinători de cotă pentru vânzări directe trebuie să completeze declaraţia anuală conform datelor din Caietul fermierului. Precizăm că, în funcţie de cota de vânzări directe deţinută, Caietul fermierului este de două tipuri: tip A (pentru producătorii care deţin cotă mai mare de 5.000 de kilograme) şi tip B (pentru o cantitate mai mică de 5.000 de kilograme). Este important de menţionat că producătorul care deţine cotă pentru vânzări directe trebuie să depună declaraţia anuală chiar dacă nu a comercializat lapte sau produse lactate în cursul anului de cotă. „Precizăm că, producătorilor de lapte care nu depun în termenul legal stabilit declaraţia anuală privind cantităţile comercializate, li se aplică penalitatea de retragere a cotei individuale de lapte la rezerva naţională. Cotele individuale nu vor fi retrase dacă producătorii deţinători de cotă vor transmite, pana pe data de 21 iulie 2014, împreună cu declaraţia anuală şi o justificare scrisă, datată şi semnată, asupra imposibilităţii transmiterii acestei declaraţii în termenul legal”, se mai spune în comunicatul remis de APIA Dolj.

Penalităţi pentru cei care nu depun la termen declaraţia anuală

Cumpărătorii de lapte trebuie să depună la centrele judeţene APIA declaraţia anuală privind cantitatea de lapte achiziţionată în anul de cotă 2013/2014, termenul limită fiind tot 14 mai 2014. Pentru cumpărătorii de lapte care nu depun la termen declaraţia anuală privind cantităţile achiziţionate, sunt calculate penalităţi pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, începând cu data de 15 mai. Penalitatea reprezintă suma corespunzătoare taxei datorate pentru o depăşire de 0,01 % din cantităţile de lapte care i-au fost livrate de producători pentru fiecare zi calendaristică de întârziere. Aceasta suma poate să fie cuprinsă între 100 şi 100.000 EUR. „În egală măsură, cumpărătorul de lapte care nu trimite declaraţia anuală riscă să piardă dreptul de a achiziţiona lapte de la deţinătorii de cotă, prin retragerea aprobării. Cota de lapte alocată Romaniei în anul de cotă 2013-2014 este de 3277196,478 tone. Anul de cotă 2013/2014 s-a încheiat la 31 martie a.c”, a mai subliniat Nicolae Sorin Răducan – directorul executiv APIA Centrul Judeţean Dolj. De la 1 aprile 2014  şi pâna la 31 martie 2015, se derulează ultimul an de cotă din ciclul de 7 ani ,2008-2015, conform Reg.1234/2007.

28.185 deţinători de cotă de vânzare directă

Regiunea de dezvoltare IV SV Oltenia a avut în anul de cotă 2013/2014,  28.185 deţinători de cotă de vânzare directă şi livrare. În Dolj – 6350 deţinători  cotă vânzare directă şi 85 deţinători de cotă de livrare; în Gorj – 3921 deţinători  cotă vânzare directă şi 1089 deţinători de cotă de livrare; în Mehedinţi – 9118 deţinători  cotă vânzare directă  şi 0 deţinători de cotă de livrare; în judeţul Olt – 2966 deţinători  cotă vânzare directă şi 4 deţinători de cotă de livrare iar în Vâlcea – 4300 deţinători  cotă vânzare directă   şi 352 deţinători de cotă de livrare. „Deţinătorii de cotă de vânzare directă au obligaţia să depună declaraţia privind laptele şi produsele lactate vândute direct până la 14 mai 2014 conform datelor din caietul fermierului. Dacă deţinătorul de cotă nu depune declaraţia este somat şi dacă nici în urma somării nu depune declaraţia, se retrage cota la Rezerva Naţională. Declaraţiile se trimit la CJ APIA judeţene prin poştă, se pot depune personal la compartimentele cotă de lapte sau la centrele locale ale CJ APIA. În regiune funcţionează 7 cumpărători de lapte: 1 în Dolj, 3 în Gorj şi 3 în Vâlcea.” a mai declarat Nicolae Sorin Răducan.  Ieri, La CJ APIA Dolj s-au depus şi înregistrat 65 declaraţii ale deţinătorilor de cotă din judeţul Dolj.