“Erasmus +”, la Şcoala Gimnazială “Gheorghe Bibescu” din Craiova

0
699

În perioada 21-25 februarie 2022, Școala Gimnazială “Gheorghe Bibescu” Craiova a găzduit primul schimb de grupuri de elevi pe termen scurt în cadrul parteneriatului de schimb interșcolar KA229 ”FOREIGN LANGUAGES: YES! (F.L.Y.)”, finanțat prin programul ERASMUS+ al Uniunii Europene – Nr. de referință: 2019-1-RO01-KA229-063562_1.

Cei 32 de elevi și cele 15 cadre didactice din Grecia, Italia, Lituania, Portugalia, România și Turcia au fost primiți cu căldură la ISJ Dolj de către domnul Inspector Școlar General Dan Alexandru ION și s-au bucurat de prezența la activități a doamnei Inspector Școlar General Adjunct Oana ZAHARIE, precum și a doamnei Inspector Școlar de Limba engleză, Olivia NICOLAE.

“În cele cinci zile de activități de învățare/predare/formare, beneficiarii mobilității europene au învățat: să descopere tradițiile populare românești vizitând Casa Băniei, departamentul de etnografie al Muzeului Olteniei; Muzeul de Artă din Craiova, precum și Complexul Național Muzeal Astra din Sibiu, cea mai importantă instituție etno-muzeală din România; să fie conștienți de necesitatea păstrării și promovării valorilor identității naționale în cadrul diversității europene; să promoveze valorile culturale și spirituale locale într-o comunitate europeană unită prin intermediul diverselor workshop-uri și aplicații digitale legate de limbile străine; să își îmbunătățească abilitățile comunicative și sociale, de rezolvare a problemelor, de gândire critică, de lucru în echipă prin diferitele jocuri și metode nonformale; să creeze legături culturale și relații de prietenie cu elevii din cele șase țări europene. La sfârșitul lunii martie, va avea loc cel de-al doilea schimb de grupuri de elevi pe termen scurt în cadrul parteneriatului de schimb interşcolar „F.L.Y.” în Sofades/Karditsa, Grecia, având ca obiectiv general dezvoltarea și ameliorarea competențelor cheie lingvistice pentru a crea un mediu favorabil învățării și utilizării limbilor străineîn vederea depășirii barierelor lingvistice și a utilizării ulterioare în contextul învățării pe tot parcursul vieții”, a precizat prof. Mirela Voicu, coordonator de proiect.