Avansări în grad, la ISU Dolj, cu ocazia Zilei Protecţiei Civile din România

0
551
Cu prilejul Zilei Protecției Civile din România, 28 februarie, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” al Județului Dolj a fost organizată o scurtă festivitate, în cadrul căreia au fost prezentate mesajele autorităţilor cu ocazia aniversării a 88 de ani de protecţie civilă în România, urmată de prezentarea ordinelor de avansare în gradul următor, înainte de termen, a 7 cadre militare (2 ofiţeri şi 5 subofiţeri) care au obținut rezultate foarte bune în activitatea desfăşurată în cadrul inspectoratului. Festivitatea a fost încheiată cu citirea ordinului de trecere în corpul ofițerilor și acordarea gradului militar,  unui subofițer din cadrul compartimentului financiar, ca urmare a promovării examenului pentru ocuparea posturilor de ofițeri scoase la concurs. De menționat este faptul că la concursul organizat, subofițerul a obținut nota cea mai mare din țară.  La final, toți cei avansați au fost felicitați de comanda inspectoratului, primind mulțumiri pentru activitatea profesională desfăşurată şi rezultatele obţinute până în prezent.