A demarat Campania de primire a Cererilor unice de plată pentru anul 2018

0
333

 

Ieri, a demarat  Campania de primire a Cererilor unice de plată pentru anul 2018 sub sloganul : “Drumul către o agricultură performantă trece pe la APIA. Depune Cererea Unică de Plată şi în 2018!”.  Doljenii vor depune Cererile unice de plată în perioada 01 martie – 15 mai a.c. la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrrul Judeţean Dolj. 

Sorin Răducan

Completarea declaraţiei de suprafaţă se realizează electronic, folosind aplicaţia IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/.Finalizarea şi închiderea cererii unice de plată în IPA-Online se face în prezenţa funcţionarului APIA responsabil cu primirea cererii unice de plată, după verificarea acesteia şi a mesajelor din controlul parcelelor digitizate şi corectarea eventualelor problem semnalate de către sistemul informatic. “Acelaşi principiu se aplică şi pentru fermierii, crescători de animale, care vor complete Cererea unică de plată – declaraţie sector zootehnic, împreună cu funcţionarul APIA, înaplicaţia dedicate sectorului zootehnic. Fermierii vor depune la APIA o singură cerere, chiar dacă aceştia deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe !”, a subliniat Sorin Răducan, directorul APIA Dolj.

O suprafaţă mai mică sau egală cu 50 hectare teren agricol

farmer on his tractor plowing the field, rural wyoming

Cererile unice de plată se depun la Centrele judeţene APIA în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mare de 50 hectare teren agricol şi la centrele locale APIA în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 hectare teren agricol. “Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevede la art.7:„(1) Beneficiarii plăţilor prevăzute la art.1 alin.(2) şi la art.33 alin.(2) lit.b) şi c) sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători  de animale, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare..(…)”n) să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se află la dispoziţia lor sau o copie a anexei nr.24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, dacă este cazul.”, a explicat directorul APIA Dolj

Liste cu UAT eligibile pentru măsurile de dezvoltare rural

       Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile la data depunerii cererii. Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz. Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) închiriat(e) şi/sau împrumutate spre folosinţă. Fermierii care beneficiază de rentă viageră pentru suprafeţele arendate/înstrăinate conform Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de plata pentru terenul arendat/înstrăinat. Informaţiile detaliate pentru accesarea fiecărei scheme de plată/măsuri de sprijin, inclusiv hărţile şi listele cu UAT eligibile pentru măsurile de dezvoltare rurală,  pot fi consultate la centrele judeţene/locale ale APIA şi pe site-urile www.apia.org.ro, www.madr.ro şi www.pndr.ro. „Pentru a utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea Cererilor unice de plată în Campania 2018, rugăm fermieriisă se prezinte la data şi ora la care sunt programaţi conform invitaţiei primite. Informaţii relevante privind depunerea Cererilor unice de plată şi noutăţile Campaniei 2018, se regăsesc şi pot fi consultate în prezentarea PowerPoint anexată, dar şi pe pagina de internet a APIA:http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare/materiale-informare-anul-2018”, a mai spus Sorin Răducan.