Paşi pentru eliminarea birocraţiei

0
67

jianuÎn data de 17.02.2017 Augustin Jianu, Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, s-a întâlnit cu Bogdan-Nicolae Stan, Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), pentru a discuta protocolul de colaborare privind schimbul de informaţii dintre ANAF şi Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI).

Protocolul se referă la o aplicaţie tehnică de interoperabilitate care aduce cu sine eficientizarea activităţii ANAF împreună cu optimizarea resurselor implicate în interacţiunea dintre ANAF şi operatorii economici. Comparativ cu activitatea de până în prezent, contribuţia proiectului este aceea că elimină solicitările redactate pe suport fizic (hârtie). Proiectul respectă legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.

În cadrul întâlnirii, Augustin Jianu – Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – a declarat: „Este esenţial să ne asigurăm că interogările nu pot fi făcute decât pentru situaţii temeinic fundamentate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Premisele de la care porneşte proiectul sunt corecte. Combaterea evaziunii fiscale, împreună cu interoperabilitatea, sunt deziderate naţionale prin care urmărim să ne aliniem standardelor europene. Această iniţiativă va scurta semnificativ timpul de interacţiune dintre ANAF şi ICI, automatizând o parte importantă a procesului de combatere al fraudei fiscale. Acesta este un pas important dintr-un proces mult mai amplu, care vizează interoperabilitatea la nivel naţional”.

În urma întâlnirii, preşedintele ANAF, domnul Bogdan – Nicolae Stan, a detaliat: „Ideea nu este nouă. Accesul la aceste date se putea face şi până acum, în baza Legii 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Diferenţa este că transferul de informaţie se va face în mod digital şi nu în format tipărit pe hârtie. Nevoia încheierii unui Protocol între ANAF şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti derivă din amplificarea numărului tranzacţiilor din mediul online. Evaziunea şi frauda fiscală în domeniul comerţului online au atins cote fără precedent. Pentru a combate acest fenomen, Fiscul are nevoie să acceseze datele de identificare ale deţinătorilor domeniilor de internet cu extensia „.ro”. Subliniem că interogările de date vor fi făcute exclusiv pentru cazurile în care există suspiciuni, în sensul neînregistrării, nedeclarării şi neplăţii obligaţiilor fiscale, interogările fiind fundamentate de analize de risc temeinice, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală.

Valorificarea datelor obţinute în urma acestui Protocol se va face exclusiv în cadrul activităţilor de control fiscal sau a inspecţiilor fiscale.”

Având în vedere prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, ANAF şi-a asumat obligaţia de a prezenta în mod deschis intenţia de a acţiona în domeniul creşterii colectării şi a prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, proiectul fiind supus spre dezbatere publică.