Fermierii sunt aşteptaţi la APIA, conform programării afişate

0
512

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, de ieri, 1 martie, a demarat campania de primire a Cererilor unice de plată pentru anul 2017. Astfel, Cererile unice de plată vor fi depuse până la data de 15 mai a.c., la Centrul judeţean APIA Dolj. Fermierii vor depune o singură cerere, chiar dacă deţin suprafeţe de teren/animale în diferite localităţi sau judeţe. Sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. Completarea declaraţiei de suprafaţă se realizează electronic folosind aplicaţia IPA Online.

laurentiu nicolae dadulescu„Recomandăm fermierilor ca, înainte de a veni la Centrele APIA, să se prezinte la Primărie pentru a verifica în Registrul Agricol situaţia terenului pe care îl utilizează, iar dacă au în exploataţie şi animale să verifice situaţia acestora în registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) cu ajutorul medicului veterinar concesionar, asociaţiei sau propriilor evidenţe, dacă este utilizator SNIIA”, a precizat Laurenţiu Nicolae Dădulescu, director executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Dolj.

Conducerea APIA Dolj face precizarea că, şi în acest an, completarea declaraţiei de suprafaţă se realizează electronic folosind aplicaţia IPA Online. Aceasta poate fi accesată din butonul dedicat situat pe pagina de început a site-ului APIA, însă finalizarea şi închiderea Cererii unice de plată în IPA Online se face numai în Centrele APIA, în prezenţa funcţionarului responsabil cu primirea cererii, după verificarea acesteia şi a mesajelor din controlul parcelelor digitizate, precum şi corectarea eventualelor probleme semnalate de sistemul informatic.

Crescătorii de animale, aceeaşi regulă de completare

apiaAcelaşi principiu se aplică şi pentru fermierii, crescători de animale, care vor completa Cererea unică de plată – declaraţie sector zootehnic, împreună cu funcţionarul APIA, în aplicaţia dedicată sectorului zootehnic. Cererile unice de plată se depun la centrul judeţean APIA în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mare de 50 hectare teren agricol şi la centrele locale în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 hectare teren agricol.

Beneficiarii plăţilor directe şi ai măsurilor de mediu şi climă sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători legali de animale, potrivit legislaţiei în vigoare.

Pentru pajiştile comunale concesionate/închiriate în condiţiile legii de asociaţiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăţilor pot fi: a) membrii asociaţiei care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată, iar calculul suprafeţelor aferente fiecărui membru se efectuează proporţional cu numărul de UVM ale fiecărui membru în parte cu care asigură cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin păşunat, la data depunerii Cererii unice de plată, pentru suprafaţa concesionată/închiriată de către asociaţie; b)asociaţia crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa concesionată/închiriată, asigurând cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, prin păşunat cu animalele înscrise în exploataţia asociaţiei înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor pe perioada păşunatului. Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) închiriat(e) şi/sau împrumutate spre folosinţă.

Limite de suprafaţă, pentru eligibilitate

Overall„Precizăm că sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 (un) hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare şi/sau, după caz, să deţină un număr minim de animale. Pentru legumele cultivate în sere şi solarii, suprafaţa minimă a exploataţiei trebuie să fie de de 0,3 ha, iar suprafaţa minimă a parcelelor de 0,03 ha, conform art. 8 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 3/2015 cu modificările şi completările ulterioare”, a mai amintit Laurenţiu Nicolae Dădulescu.

Pentru măsurile de mediu şi climă din PNDR 2014 – 2020 aplicabile pe terenurile agricole (Măsura 10, Măsura 11 şi Măsura 13) sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 (un) hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare.

La depunerea cererii unice de plată fermierul trebuie să prezinte toate documentele necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere.

Se va depune o singură cerere

apiaPotrivit prevederilor legislaţiei europene şi naţionale, orice fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor de plată/măsurile de sprijin/ajutor aferente Campaniei 2017, cu excepţia Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii sector vegetal şi zootehnic, trebuie să respecte normele de ecocondiţionalitate, care cuprind Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în Materie de Gestionare (SMR), pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor.

Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală se aplică cu prioritate cerinţele specifice acestor măsuri, iar elementele privind ecocondiţionalitatea trebuie corelate cu angajamentele asumate în cadrul acestor măsuri.

„Rugăm fermierii ca, pentru a utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea Cererii, să se prezinte la data şi ora la care sunt programaţi conform invitaţiei primite. Fermierii vor depune o singură cerere, chiar dacă deţin suprafeţe de teren/animale în diferite localităţi sau judeţe”, a încheiat directorul executiv al APIA Dolj.