În Băileşti, italieni pentru îndrumare în asistenţa familială

0
61

O economie de piaţă, încă insuficient dezvoltată, şi facilitarea liberei circulaţii a persoanelor în contextul candidării şi, ulterior, aderării României la Uniunea Europeană sunt factori ce au condus la niveluri ridicate de migraţie a părinţilor elevilor din Băileşti şi din comunele din jur către ţările mai dezvoltate ale Europei, în special către Italia şi Spania. Numărul din ce în ce mai mare de elevi cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate conturează şi pentru Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Băileşti fenomenul social cu puternice efecte nedorite la nivelul comunităţii.

bailesti 1În perioada 15 ianuarie –17 februarie 2017, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” colaborează cu „Cooperativa Sociale Artemide” din Italia, „Fundacion Escuela de la Solidaridad” – Granada (Spania) şi cu „Asociaţia pentru Educaţia Tineretului şi Adulţilor” Băileşti, în cadrul „SOS Family Assistance – European for vocational training and job mobility”, finanţat de Comisia Europeană, prin Erasmus+. Scopul este acela de a crea o nouă abordare a formării personalului implicat în asistenţa familială şi a persoanelor aflate în situaţii de risc, prin construirea de proceduri operaţionale bazate pe acţiuni conjugate ale instituţiilor partenere, în cadrul unei reţele instituţionale la nivel internaţional.

bailesti2În cadrul acestei colaborări, 13 profesori şi 11 tutori ai elevilor participă la un curs gratuit de limba italiană, în scopul îmbunătăţirii abordării situaţiei de risc al elevilor ai căror părinţi lucrează în Italia. Este prima etapă din desfăşurarea proiectului – cu termen final în august 2018 – în urma căruia vor fi dezvoltate noi metode inovative privind asistenţa familială. În aprilie-mai, în cadrul celei de-a doua etape, vor fi abordate teme care ţin de educaţia sanitară, legislaţia muncii şi prevederi ale Codului Familiei din ţările partenere.

„Parteneriatul a fost realizat ca urmare a preocupării crescânde a cadrelor didactice din unitatea noastră, cu privire la situaţia elevilor cu părinţi plecaţi în străinătate, scopul fiind îmbunătăţirea relaţiei care se stabileşte între ei şi cei care îi au în îngrijire . Rolul şi influenţa date de legătura dintre tineri şi părinţi s-au dovedit covârşitoare în ceea ce ţine de educaţia copilului.De aceea, noi ne luăm în serios acest rol”, a precizat prof. Leonard Tica, director al Liceului „Mihai Viteazul” din Băileşti.