Vicepreşedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile : Ziua de 1 Decembrie rămâne cea mai importantă filă din istoria noastră

0
134

„Simbol al unităţii naţionale, ziua de 1 Decembrie rămâne cea mai importantă filă din istoria noastră, păstrându-şi, la un veac de la glorioasele fapte de vitejie din Războiul pentru întregirea neamului, semnificaţia înfăptuirii năzuinţelor pentru care înaintaşii noştri au luptat şi s-au sacrificat.

Unirea tuturor românilor în interiorul aceloraşi hotare, moment statuat prin proclamaţia de la Alba Iulia, reprezintă un puternic act de curaj, dar şi un veritabil exemplu de patriotism pentru generaţiile actuale şi viitoare, care poartă răspunderea menţinerii şi apărării libertăţii şi suveranităţii câştigate cu dureroase jertfe.

1 Decembrie este ziua în care idealul unei întregi naţiuni s-a intersectat cu destinul său, dar, în egală măsură, şi o zi închinată omagierii eroilor fără de care nu era posibilă făurirea României Mari, un deziderat a cărui împlinire a consfinţit încheierea unui proces istoric pe care îl începuse, cu peste trei secole mai înainte, Marele Ban al Craiovei, Mihai Viteazul.

Astăzi, îndreptăm sincerele noastre sentimente de respect şi recunoştinţă către toţi cei care slujesc şi au servit, de-a lungul vremii, cu devotament interesele ţării noastre, a cărei soartă au aşezat-o mai presus de propriile vieţi.

Cu prilejul Zilei Naţionale, permiteţi-mi ca, în numele meu şi al întregii conduceri executive a Consiliului Judeţean Dolj, să adresez distinşilor participanţi la ceremonia de astăzi salutul nostru, alături de cele mai calde gânduri, precum şi un sincer «La mulţi ani!» românilor de pretutindeni.“