ISU Dolj atrage atenţia că primarii sunt principalii răspunzători pentru arderea miriştilor

0
325
Continuă arderea miriştilor , a vegetaţiei uscate şi a resturilor de tot felul, în judeţul Dolj. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj atrage, încă o dată, atenţia, adupra pericolelor care pot apărea din aceste incendii şi, mai mult, prezintă, din nou, şi măsurile care pot fi aplicate.
Primarii sunt cei care sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa populaţiei perioadele în care se interzice arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şia resturilor vegetale.  Arderea miriştilor poate fi interzisă pe o perioadă de timp sau între anumite intervale orare ale zilei, prin ordin al prefectului. Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu este interzisă. „Aceste acţiuni, vorbim de arderi de vegetaţie uscată, se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu foc deschis, în anumite condiţii: emiterea permisului se face prin grija primarului, de către şeful serviciului voluntar de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens; permisul este valabil doar pentru o zi; la nivelul fiecărei unităţi administrativ – teritoriale, evidenţa permiselor de lucru cu foc deschis se ţine  într-un registru special, constituit în acest sens. Trebuie asigurate , obligatoriu, măsurile de stingere a unor potenţiale incendii”, a precizat col. Florin Cocoşilă, purtător de cuvânt al ISU Dolj. Acesta a mai spus că, în conformitate cu legislaţia din România, „se constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă în cuantum de la 1.000 la 2.500 de lei următoarele fapte: arderea resturilor vegetale, animale, a deşeurilor, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului în vecinătăţi; amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite , culturi agricole , păduri , plantaţii şi alte vecinătăţi”.