Generaţia tânără  – mai aproape de pădure

0
168

padure 1În contextul preocupărilor Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva pentru formarea conştiinţei forestiere în rândul tinerei generaţii, în data de 29.09.2016 a fost organizată la Direcţia Silvică Dolj, Ocolul Silvic Perişor, o acţiune ce a avut drept scop educarea copiilor în spiritul dragostei şi respectului faţă de pădure.

La această acţiune, care s-a desfăşurat în zona Rezervaţiei Poiana Bujorului din pădurea Pleniţa, au participat elevi ai Colegiului Naţional Nicolaescu Plopşor, cadre didactice ai acestei instituţii de învăţământ, reprezentanţi ai Consiliului Local Pleniţa şi ai Ocolului Silvic Perişor, fiind desfăşurate activităţi teoretice şi practice cu caracter educativ-formativ, de natură să conştientizeze în rândul celor tineri rolul, funcţiile şi importanţa pădurii în viaţa omului şi ameliorarea condiţiilor de mediu.

„Direcţia Silvică Dolj încurajează şi promovează organizarea pe viitor a astfel de manifestari, care să transmită celor tineri mesajul că pădurea, prin toate calităţile ei, merită să fie cunoscută, curată şi îngrijită”, ne-a precizat ing. Ilie Silvestru Nuţăpadure