FACULTATEA DE MECANICĂ / FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ

0
310

FACULTATEA DE MECANICĂ

 

Specializări

Autovehicule rutiere (învăţământ cu frecvență): 87 locuri la buget şi 33 locuri cu taxă

Ingineria transporturilor şi a traficului (învăţământ cu frecvență): 39 locuri la buget şi 51 locuri cu taxă

Tehnologia construcţiilor de maşini (învăţământ cu frecvență): 48 locuri la buget şi 42 locuri cu taxă

Construcţii civile, industriale şi agricole (învăţământ cu frecvență): 36 locuri la buget şi 24 locuri cu taxă

Ingineria şi protecţia mediului în industrie (învăţământ cu frecvență) – la Drobeta-Turnu Severin: 28 locuri la buget şi 22 locuri cu taxă

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (învăţământ cu frecvență) – la Drobeta-Turnu Severin: 28 locuri la buget şi 2 locuri cu taxă

Inginerie economică industrială (învăţământ cu frecvență) – la Drobeta-Turnu Severin: 40 locuri la buget şi 20 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră oferite de Facultatea de Mecanică: industria automotive, institute de cercetări şi testări în domeniile: autovehicule, transporturi, inginerie industrială, inginerie civilă, ingineria mediului, ingineria materialelor; proiectare asistată de profil (CAD-CAM-CAE); societăți cutehnologii moderne (de fabricaţie, de construcții, de logistică); unități de producție și mentenanță; organisme de certificare-control (R.A.R., A.R.R., I.S.C.T.R., metrologie, asigurări); învăţământ de specialitate etc.

Toate detaliile, aici: http://mecanica.ucv.ro/

 

 

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ

Specializări

Inginerie electrică şi calculatoare (învăţământ cu frecvență): 64 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Electromecanică (învăţământ cu frecvență): 64 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Electromecanică (frecvenţă redusă): 30 locuri cu taxă

Informatică aplicată în inginerie electrică (învăţământ cu frecvență): 34 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Ingineria sistemelor electroenergetice (învăţământ cu frecvență): 40 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Echipamente şi instalaţii de aviaţie (învăţământ cu frecvență): 30 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră:

Absolvenţii Facultăţii de Inginerie Electrică pot lucra în companii industriale de profil multinaţionale şi autohtone, producători de echipamente şi subansamble pentru domeniile electric, energetic şi aerospaţial, producere-transport-distribuţie a energiei electrice şi serviciile aferente, industria automotive, companii de transport terestru şi aerian, firme IT, firme de montaj-exploatare-mentenanţă instalaţii specifice, institute de cercetare-dezvoltare, laboratoare de încercări, învăţământul preuniversitar şi superior.

Toate detaliile, aici: http://ie.ucv.ro/