Marilena Bogheanu, director general ADR Sud-Vest Oltenia: „Aderarea României la UE a reprezentat un alt moment semnificativ din istoria instituţiei”

0
859

La finele săptămânii trecute, la sala de conferinţe a Hotelului Cozia din staţiunea Călimăneşti, judeţul Vâlcea, s-au marcat 20 de ani de activitate a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest (ADR SVOltenia. Au fost prezenţi la eveniment toţi preşedinţii de consilii judeţene din cele cinci judeţe, precum şi primarii de municipii şi mari oraşe din regiunea respectivă. De-a lungul acestor ani, ADR SV Oltenia a contractat 1821 proiecte de finanţare din fonduri europene şi guvernamentale cu o valoarea nerambursabilă de peste 1,5 miliarde de euro, cel mai mulze dintre aceste proiecte fiind deja implementate.

ADR SV Oltenia şi-a început activitatea în martie 1999. În această perioadă au fost atraşi peste 1,5  miliarde de euro, prin intermediul a 13 programe de finanţare pe domenii extrem de diverse, cum sunt : infrastructura, transport, turism, educaţie, sănătate, dezvoltarea IMM-urilor, gestionarea deşeurilor, eficienţa energetică, situaţii de urgenţă, etc. Implementarea acestor proiecte au condus la înfiinţarea de noi locuri de muncă, modernizarea infrastructurii de transport, modernizarea unităţilor spitaliceşti şi a instituţiilor de învăţământ, investiţii şi dotări în spaţiile de producţie ale firmelor mici, construirea de campusuri universitare şi centre sociale, achiziţionarea de noi echipamente pentru dispozitevele de situaţii de urgenţă, înfiinţarea unor noi centre de afaceri, reabilitarea muzeelor, blocurilor de locuinţe şi clădirilor de patrimoniu cultural.  „De-a lungul timpului, ne-am consolidat atât profesional, cât şi instituţional, iar aderarea României la UE a reprezentat un alt moment semnificativ din istoria instituţiei, care ne-a oferit oportunitatea de a reevalua noile perspective ale dezvoltării regionale. Am dorit să valorificăm pe deplin această şansă şi am iniţiat un important proces de dezvoltare instituţională. Se impunea să fim competitivi şi să recuperăm decalajele faţă de alte organizaţii europene…”, a explicat Marilena Bogheanu, directorul general al ADR SV Oltenia.

Continuăm acest reuşit parteneriat cu noi iniţiative de amploare

Prezent la eveniment, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a evidenţiat, în contextul acestor două decenii, faptul că relaţia de colaborare între cele două instituţii s-a materializat în derularea unor proiecte cu finanţare nerambursabilă a căror valoare totală depăşeşte 195 de milioane de euro.Doar referindu-ne la Consiliul Judeţean Dolj, eficienta conlucrare cu agenţia înseamnă proiecte cu o valoare cumulată de peste 195 de milioane de euro, pentru îmbunătăţirea reţelei rutiere, pentru modernizarea şi extinderea infrastructurii de sănătate, pentru creşterea gradului de siguranţă publică sau pentru recuperarea unor emblematice obiective de patrimoniu. Astfel au putut fi restaurate edificii precum Muzeul de Artă şi Muzeul Olteniei, astfel au fost reabilitate mari artere rutiere, precum drumurile Craiova – Segarcea – Cârna sau Craiova – Brabova – Cleanov, astfel au fost achiziţionate peste 60 de echipamente performante, în vederea dotării tuturor celor 5 inspectorate pentru situaţii de urgenţă din regiune. Continuăm acest reuşit parteneriat cu noi iniţiative de amploare, care includ modernizarea drumului judeţean Craiova – Cetate, restaurarea culelor din localităţile Cernăteşti şi Brabova, monumente istorice de interes naţional, şi introducerea lor în circuitul cultural şi turistic, dar şi înfiinţarea unei instituţii unice în ţară, Muzeul Cărţii şi Exilului Românesc…“, a declarat şeful administraţiei doljene, vineri, la Călimăneşti, în judeţul Vâlcea.

Creşterea competitivităţii economice locale

Primarul Craiovei, Mihail Genoiu,  a subliniat faptul că, municipalitatea împreună ADR SV Oltenia, au căutat să intervină în nevoile comunităţii cu multă implicare şi responsabilitate, impactul asistenţei financiare nerambursabile în realizarea investiţiilor având rolul să accelereze implementarea proiectelor în vederea creşterii economice şi îmbunătăţirii calităţii vieţii cetăţenilor la nivel local şi regional. „Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi-a asumat, încă de la înfiinţare, cu excelenţă, rolul de facilitator şi promotor al Unităţii Administrativ Teritoriale Muncipiul Craiova, în toate exerciţiile de programare a fondurilor externe nerambursabile. Între cele două instituţii există o cooperare fructuoasă şi respect reciproc, care contribuie la dezvoltarea Craiovei, respectiv a regiunii, prin intervenţii eficiente în toate domeniile de activitate. Numai cu susţinerea ADR Sud-Vest Oltenia, municipalitatea în calitate de Beneficiar, membru al Consiliului pentru Dezvoltarea Regională, partener, a putut să-şi asume un rol important în crearea tuturor premiselor de dezvoltare a infrastructurii de la nivelul municipiului Craiova şi creşterea competitivităţii economice locale, depunând eforturi susţinute în acest sens”, a subliniat Mihail Genoiu, edilul municipiului Craiova.

Şapte proiecte care vor aduce Olteniei investiţii de peste 45 de milioane de euro în educaţie

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia este cel mai important partenet strategic al Universităţii din Craiova din întreaga Oltenie. Prof.univ.dr Nicu Bîzdoacă, prorectorul Universităţii din Craiova, prezent de asemenea, la acest eveniment aniversar a subliniat faptul că în urma colaborării între cele două instituţii a rezultat finalizarea cu succes a unor proiecte de peste 25 milioane de euro. „Universitatea din Craiova, beneficiind de colaborarea permanentă cu ADR Sud-Vest Oltenia, are depuse, în acest moment, şapte proiecte care vor aduce Olteniei investiţii de peste 45 de milioane de euro în educaţie, cercetare, transfer tehnologic. Toate proiectele au parcurs cu succes prima etapă de eligibilitate. La această frumoasă aniversare, Universitatea din Craiova  urează întregii echipe de la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia cât mai multe succese !”, a precizat prof.univ.dr Nicu Bîzdoacă.

„Centru de simulare aplicată în medicină”

Dar proiecte cu finanţare europeană nu a avut doar Universitatea din Craiova, ci şi Universitatea de Medicină şi Farmacie, care a dezvoltat împreună cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia un parteneriat solif în dezvoltarea sectorului medical şi al edicaţiei medicale din regiunea, parteneriat ce s-a concretizat iniţial prin înfiinţarea celor două clustere care activează în domeniul sănătăţii, respectiv : „Sănptate în Regiunea Sud-Vest Oltenia” şi „Turism de sănătate în Regiunea Sud-Vest Oltenia – SanoTour”. Prezent la reuniunea de la Călimăneşti, prof.univ.dr Cristian Ghionea, decanul UMF Craiova, a precizat faptul că ultimul proiect reprezentantiv, derulat cu sprijinul ADR Sud-Vest Oltenia, finanţat prin intermediul axei POR 10.3 ne va permite să dezvoltăm un „Centru de simulare aplicată în medicină”, fapt care va conduce la îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional, dezvoltarea abilităţilor practice ale studenţilor şi rezidenţilor.