High-Tech Industry Park Craiova, transformat masiv în următoarele luni

0
104

sedinta cjLa ultima şedinţă a Consiliului Judeţean Dolj s-a votat şi Hotărârea privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza SF – pentru obiectivul de investiţii: „Reţele exterioare şi drumuri de acces – Parc Industrial High-Tech Industry Park Craiova”. Amplasamentul pe care se va dezvolta acest parc industrial este pe teritoriul intravilan al municipiului Craiova, având destinaţia industrie şi servicii. Cele peste 24 de hectare aflate în vecinătatea Aeroportului Internaţional Craiova sunt poziţionate şi în apropierea multor reţele pentru alimentarea cu utilităţi. Prin hotărârea adoptată joi de consilierii judeţeni s-a stabilit ca parcul „High Tech Park” să fie racordat la reţelele de apă, canalizare, gaze, electrică, telefonie şi internet, dar şi la reţeaua de drumuri acces incintă. Durata de realizare a tuturor acestor branşamente nu trebuie să depăşească 16 luni. Nu trebuie scoase din discuţie, însă, condiţionările evidente pe care Autoritatea Aeronautică Civilă Română le-a impus şi le va impune probabil, putând astfel prelungi unele termene de execuţie.

          Firma HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA SA este o societate comercială pe acţiuni înfiinţată de Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean (99,90% ) şi SC Parc Industrial Craiova SA (0,10%) în aprilie 2014 cu scopul de a înfiinţa, gestiona şi administra infrastructura de afaceri din municipiul Craiova, denumită: HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA – 24,1341 hectare teren green-field.

          Fondatorii acestui parc industrial au ca obiectiv dezvoltarea durabilă a zonei metropolitane de est a municipiului Craiova prin atragerea de investiţii private care să genereze locuri de muncă stabile în acestă zona.

          High-Tech Industry Park Craiova SA deţine Titlul de „Parc Industrial” conform Ordinului M.D.R.A.P. nr. 891/05.05.2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 341/19.05.2015, pentru infrastructura de afaceri pe care o administrează pentru o perioada de 30 de ani, pe terenurile green-field puse la dispoziţie de Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean, terenuri care formează un trup compact de 24,1341 hectare identificate potrivit Anexei 4 la HCJ Dolj nr/60/25.02.2014.

Facilităţi oferite investitorilor

          parcInvestitorii-rezidenţi ai parcului industrial „High-Tech Industry Park Craiova” vor beneficia de toate facilităţile prevăzute în legislaţia română pe baza emiterii „Acordurilor de principiu” de către autoritatea publică locală Craiova privind acordarea facilităţilor prevăzute de legea 186/2013 privind înfiinţarea şi funcţionarea parcurilor industriale în România şi completate, prin voinţa Consiliului Local Municipal Craiova exprimată printr-o hotărâre, cu neplata oricăror taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construcţie pentru investiţiile iniţiale ale administratorului şi rezidenţilor parcurilor, în amplasamentele aferente parcului industrial „High-Tech Industry Park Craiova.

          În planul transfomărilor ce vor urma intră alimentarea cu apă potabilă, ce va însemna o aducţiune în lungime de 124 m, realizarea unui branşament de apă şi a gospodăriei de apă. Branşamentul se va realiza din conducta existentă care traversează incinta Parcului paralel cu drumul naţional.

          Pentru racordarea HIGH TECH PARK la reţeaua de canalizare vor fi necesare: separator hidrocarburi, reţele de colectare gravitaţionale – pluvial -, reţele de colectare sub presiune – menajar. Parcul industrial va beneficia şi de alimentare cu gaze naturale. Reţeaua electrică va fi constituită din linii electrice subterane cu o putere instalată de 20 MW pentru consumatorii din High-tech.

Trei drumuri de acces către High-Tech Park

          Se vor înfiinţa trei drumuri de acces către High-Tech Park. Drumul 1 va avea o lungime de 212 m şi o lăţime parte carosabilă de 7 m. Drumul 2, cu o lungime de 134 m şi lăţime parte carosabilă tot de 7 m, iar drumul 3 va avea 89 m şi acceaşi lăţime. Vor exista mai multe benzi de acces, una din giratoriul DN 65 de la km 7+720 având lungimea de 53 m şi lăţimea de 4 m, cu un acostament de 0,75m. Alte două benzi vor fi de ieşire în DN 65, una pentru deplasarea către Craiova – în lungime de 52 m – şi alta către direcţia Slatina-Piteşti-Bucureşti, cu o lungime de 53 m. La ambele, lăţimea va fi de 4 m.

          dasoveanu„Proiectul este unul complex, pentru că presupune o infrastructura extinsă: de drumuri, aducţiune gaze, apă potabilă, însemnând o investiţie masivă, ce se va dubla, step by step. Proiectul se va face în 16 luni. Din data de 19 mai 2015, când am obţinut autorizaţia de construire şi până la data de 1 martie 2017 avem 2 parcele cu contract de superficie, 4 parcele închiriate. Pentru alte 4 parcele s-au luat documentaţiile de prezentare la licitaţie. Totodată, în prezent depunem toate diligenţele pentru a atrage aici doi investitori europeni, iar pentru unul dintre aceştia concurăm foarte dur cu Serbia” ne-a precizat Dan Daşoveanu, administrator unic-director general interimar al HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA.

Sectoarele de activitate vizate

          Din categoria sectoarelor care pot activa pe platforma de aici putem enumera: sectorul IT: software, hardware, reţele, asamblare de componente, fabricare de componente, etc; industria componentelor şi pieselor de schimb din sectorul aeronautic; industria componentelor şi pieselor de schimb din sectorul auto; cercetare ştiinţifică şi/sau dezvoltare tehnologică, inclusiv valorificarea acesteia; industria construcţiilor de maşini; sectorul bunurilor de uz casnic; sectorul de comunicaţii; industria produselor din piele; industria textilă; industria alimentară; prestarea de servicii către agenţii economici şi populaţie; dar şi orice activităţi care antrenează folosirea de tehnologii performante nepoluante şi generatoare de locuri de muncă.

           „Impactul asupra economiei Olteniei va consta în modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de afaceri în Dolj, atragerea de agenţi economici producători de valoare adăugată, dezvoltarea resurselor umane cu accent pe stabilirea unor relaţii mai bune între economia regională şi educaţia vocaţionala în funcţie de necesităţile pieţii muncii din regiune; formarea de capital în sectorul privat în scopul sprijinirii procesului de înfiinţare de noi locuri de muncă stabile în condiţiile respectării legislaţiei muncii (salarii, protecţia muncii, sănătate)”, a mai menţionat Dan Daşoveanu.

          Utilizarea eficientă a resurselor materiale din Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia – materii prime agricole, industriale, pielarie, textile, etc. – şi un nivel sporit de dezvoltare a industriilor de linie şi complementare în domenii specializate – IT, electrotehnic, auto, maşini-unelte, maşini agricole, industria lemnului, confecţii – sunt alte două consecinţe pozitive ale dezvoltării acestui parc industrial.