Prima garanţie în cadrul Programului româno-elveţian pentru IMM-uri

0
54

Gheorghe Lăpădat

Programul româno-elveţian pentru întreprinderi mici şi mijlocii este un program de sprijinire a dezvoltării şi creşterii competitivităţii IMM-urilor din România, în patru sectoare prioritare stabilite prin Acordul Cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse. Prin implementarea programului, începând cu 2014, se estimează acordarea de credite unui număr de cel puţin 284 de IMM.

Gheorghe Lăpădat, directorul Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, filiala Dolj, a precizat că programul ce se derulează pe o perioadă de 5 ani (2014-2019) are ca obiectiv facilitarea accesului IMM la credite de investiţii, stabilind ca instituţie de credit parteneră CEC Bank şi posibilitatea accesării unei garanţii de până la 80% din valoarea împrumutului de la FNGCIMM SA. „Creditul poate atinge valoarea de 100.000 CHF/beneficiar (echivalent lei), se acordă pe o perioadă de maximum 5 ani, cu posibilitatea unei perioade de graţie de 1 an, oferind probabil cea mai ieftină finanţare de pe piaţă: ROBOR 6M+maxim 1%”, a spus Gheorghe Lăpădat.

„Clienţii trebuie să aibă experienţă de minimum un an”

În cadrul acestui Program, pot beneficia de garanţia Fondului, IMM-uri care îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile eligibile ale programului – producţie, servicii medicale, turism şi comercializarea sistemelor / echipamentelor specifice economisirii de energie şi a celor care utilizează resurse de energie regenerabilă pentru eficientizarea propriei activităţi. „Clienţii trebuie să aibă experienţă de minimum un an în aceste domenii şi să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate ale Programului şi ale CEC Bank”, a mai spus directorul FNGCIMM Dolj.

Garanţiile acordate în cadrul Programului româno-elveţian pentru întreprinderi mici şi mijlocii, se alătură celorlalte produse şi programe de garantare oferite de FNGCIMM care asigură întreprinzătorilor completarea garanţiilor personale solicitate de bancă în cazul accesării unui credit, facilitând în acest fel obţinerea creditului la un cost mai scăzut, fără formalităţi suplimentare faţă de cele legate de solicitarea creditului şi cu o economie considerabilă de timp.