Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea DJ 606

0
68

În şedinţa ordinară de ieri a Consiliului Judeţean Dolj s-a votat un proiect de hotărâre ce vizează aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizaţi, precum şi valoarea cofinanţării asigurată de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 606 C, DJ 606 ( Sârsca) – limita jud Mehedinţi, care asigură accesul la punctelele de interes cultural şi natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj-Vratsa”, inclus în lista obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului  Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a II-a.

Acest drum a fost inclus în lista obiectivelor finanţate prin PNDL, pentru judeţul Dolj, în perioada 2017-2020, Ministerul Dezvoltării Regionale încheind cu Consiliul Judeţean Dolj un contract de finanţare, în sumă de 15.541.382 lei. La rândul său, CJ Dolj a încheiat contrcatul de execuţie lucrări cu SC ERPIA SA, devizul general fiind aprobat prin HCJ nr 40/2017.

„În perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3000 de lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,33 ore pe lună, reprezentând 17,98 lei pe oră. Aşadar, se impune actualizarea anumitor elemente constitutive ale preţului contractelor afectate de majorarea salariului de bază minim garantat. Modificarea fiecărui contract cu preţul astfel actualizat se face prin act adiţional, la valoarea rerst de executat la data de 1 ianuarie 2019”, a explicat Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.

Astfel, preţul pentru restul de executat la data de 1 ianuarie a.c de 8.996.385,64 lei, la care se adaugă TVA, pentru obiectivul de investiţii mai sus menţionat, devine după actualizare 9.714.210, 78 lei, la care se adaugă TVA. Preţul contractului devine astfel : 9.714.210 lei, fără TVA.