Direcţia Silvică Dolj, garantul păstrării fondului forestier judeţean

0
271

Direcţia Silvică Dolj a prezentat, prin vocea  directorului său, Silviu Nuţă, bazată pe documente, bilanţul  anului trecut. Sunt rezultate care  dau speranţe, iar eforturile pentru păstrarea  arealului specific sunt pe măsură, specialiştii silvici dând asigurări că vor face tot  ceea ce este necesar în  ceea ce priveşte păstrarea fondului forestier, ba, mai mult, cu îmbunătăţiri, astfel încât  să nu fie vorba despre deşertificare,  mai ales în sudul judeţului.

silviu nutaLa acest moment, Doljul are o  suprafaţă foarte mică  împădurită, cca. 12%, din total, ceea ce pune mari probleme în ceea ce presupune eco-sistemul. Mai ales în sud, dificultăţile sunt ridicate, după ce au fost rase hectare întregi de vegetaţie forestieră. Judeţul are, conform datelor oficiale, 59.846 ha proprietate a statului, iar serviciile silvice sunt asigurate pentru alte 7.330 ha proprietate privată. „Putem spune  că fondul forestier, proprietate publică a statului, administrat de Direcţia Silvică Dolj este gospodărit pe baze ştiinţifice şi tehnice, prin proiectarea, pe o perioadă  de zece ani, a lucrărilor cuprinse în amenajamentele silvice. Avem nouă ocoale silvice: Amaradia, Calafat, Craiova, Dăbuleni, Filiaşi, Perişor, Poiana Mare, Sadova şi Segarcea, cu respectarea distribuţiei teritoriale a suprafeţelor de fond forestier”, a precizat ing. Silviu Nuţă, director al Direcţiei Silvice Dolj.

Realizări  importante

directia silvica doljActivitatea de împăduriri şi lucrările de întreţinere în plantaţii şi de ajutorare a regenerării naturale, precum şi lucrările  de pregătirea terenului, în vederea împăduririi, se fac de către societăţi prestatoare de servicii, Direcţia  Silvică participând, în acest fel, la dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii la nivelul judeţului. Unele activităţi cu volum mai mic de muncă se fac cu muncitori zilieri,  asigurând un venit pentru o parte din populaţie. „Volumul cel  mai mare de masă lemnoasă ce se poate exploata anual se vinde prin licitaţie publică agenţilor eonomici, anul trecut fiind comercializat un volum de 135.000 de mc, 117.000 fiind la societăţile comerciale. Realizări foarte importante s-a înregistrat la investiţii (peste 2,7 milioane de lei). Am realizat şi un profit (201.000 de lei). Dar, stăm  bine la regenerarea pădurilor. Din programul planificat – 301 ha, am avut 442 ha, iar lucrările în arbiretele tinere au atins 1.771 ha, faţă de cele 1.728 prinse în program. Realizările  sun foarte bune şi în cee ce ţine de condiţiile recoltării unui  volum de masă lemnoasă  mult mai mic comparativ cu posibilitatea anuală. Asigurăm, totodată, paza pădurilor proprietate  privată şi combaterea dăunătorilor biotici şi abiotici. Am întâmpinat dificiltăţi în tăierea ilegală a arborilor, mai  ales în zonele locuite de  romi, dar am  avut sprijinul Inspectoratului de  Poliţie al Judeţului Dolj, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj, Gărzii de Mediu, Gărzii Forestiere, etc”, a mai spus Silviu Nuţă.

Eforturi pentru împăduriri

padureDirecţia Silvică Dolj are majoritatea pădurilor cuprinse în arii naturale protejate, cu tot ceea ce presupune legislaţia. În cursul anului 2016, s-a acţionat pentru menţinerea şi perfecţionarea activităţilor vizate de standardele FSC (Forest Stewardship Council) privind certificarea pădurilor proprietate publică a statului, administrate de Direcţia Silvică Dolj. Standardele FSC nu sunt altceva decât respectarea strictă a amenajamentelor silvice, a reglementărilor legale din domeniul forestier, de mediu, ape, a legislaţiei muncii, protecţiei sociale, a sănătăţii şi securităţii în muncă, etc. „Am asigurat custodia ariilor naturale protejate de interes comunitar – Ciuperceni – Desa, Calafat – Ciuperceni – Dunăre, o suprafaţă de 48.000 ha. Pădurile din Lunca Dunării, Lunca Jiului, Desnăţuiului, zona de silvostepă şi câmpie forestieră sunt cuprinse în ariile protejate şi fac parte din site-ul „Natura 2000”, reglementat prin directive ale Comisiei Europene. Toate activităţile din aceste păduri sunt supuse şi prevederilor legale din domeniul Protecţiei Mediului, care desfăşoară acţiuni de reglementare şi control. Zona fito-climatică în care se găseşte judeţuş nostru implică promovarea unei silviculturi ecologice, iar pădurile constituie factorul decisiv în asigurarea unui mediul favorabil, în condiţiile schimbărilor actuale. Pe lângă respectarea legislaţiei de mediu şi gospodărirea durabilă a pădurilor, avem obligaţia de a conserva şi proteja habitatele şi speciile de arbori, plane, animale, păsări care se găsesc, cu precădere, în fondul forestier şi sunt cuprinse în ariile naturale protejate. Regia Naţională  a Pădurilor – ROMSILVA – a sponzorizat împădurirea unor terenuri aflate în proprietatea comunelor Roşişte şi Greceşti cu  peste 14.000 de puieţi, în valoare de 6.829 de lei, şi asistenţa tehnică  necesară, forţa de muncă venind din partea a mai bine de 500 de voluntari de la ONG-uri partenere (Asociaţia Comunelor  din România, Asociaţia „Creştini” din Craiova), Universitatea din Craiova, ISU  Dolj, IJJ Dolj, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova. De asemenea, prin cele  stipulate de lege, Direcţia Silvică Dolj a acţionat în sprijinul proprietarilor de pădure prin preluarea cererilor şi transmiterea la Garda Forestieră Rîmnicu-Vîlcea, pentru  decontarea serviciilor asigurate prin Ocoalele Silvice. Prin activitatea complexă desfăşurată, Direcţia Silvică  Dolj asigură gospodărirea durabilă a pădurilor proprietate publică a  statului şi a unor păduri proprietate privată, contribuind la stabilitatea factorilor de mediu, asigurarea unor produse de strictă necesitate, menţinerea şi dezvoltarea unor activităţi economice pentru  locuitorii judeţului nostru”, a mai menţionat Silviu Nuţă.