APIA Dolj, bilanţ de activitate pe 2018

0
207

Directorul executiv al APIA Dolj, Sorin Răducan, a prezentat miercuri, în cadrul Colegiului Prefectural, bilanţul activităţii pe anul 2018. Cifrele nu arată rău, mai mult, ele au fost prezentate peridic, transparent şi la virgulă. Şi obiectivele generale pentru 2019, creionate de conducerea APIA Centrul Judetean Dolj arată încurajator.

Anul 2018, a fost un an foarte bun pentru fermierii agricoli doljeni. Cel puţin aşa arată statistica. Sorin Răducan, directorul executive al APIA Dolj a vorbit şi despre obiectivele vizate a se realiza de-a lungul acestui an. Finalizarea plaților aferente Campaniei 2018 și derularea campaniei 2019 prin asigurarea depunerii în condiții bune a cererilor unice de plată pe suprafață, este un obiectiv. Totodată, se mai urmăreşte finalizarea controlului pe teren – inspecții, supracontrol, privind fermierii care au solicitat sprijin financiar în Campania 2018. “Vom urmări de asemenea, îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurarea a activităţii la nivelul centrului judeţean Dolj şi a centrelor locale din subordine, eficientizarea activităţii de administrare a patrimoniului şi a resurselor financiare allocate şi îmbunătăţirea procesului de dezvoltare continuă a carierei funcţionarilor din APIA –Centrul Judeţean Dolj astfel încât sa poată oferi servicii de calitate fermierilor. Totodată, asigurarea apărarii drepturilor şi intereselor legitime ale APIA Centrul Judetean Dolj, în conformitate cu legislatia comunitara si nationala in vigoare, este un alt obiectiv. Şi nu în cele din urmă, întărirea capacităţii instituţionale prin implementarea sistemului de control intern-managerial”, a explicat directorul executive al APIA Dolj.

Verificarea unui numar de 28.351 parcele

În campania 2018,  APIA CJ Dolj, a primit de la  APIA Central Direcţia Control pe Teren, în luna iulie. Din numarul total de fermieri eşantionaţi 5854,  un număr de 1611 fermieri au necesitat verificarea la faţa locului atât prin metoda clasică cât şi prin teledetecţie, funcţie de scopurile de control pentru care a fost selectaţi. „Acest lucru a presupus verificarea unui numar de 28.351 parcele, verificarea făcându- se prin metodele permise de regulamntele în vigoare şi anume prin metoda digitizării sau prin măsurare cu GPS-ul. Suprafaţa controlată aferentă celor 28.351 de parcele este de cca 86.480,31 ha. Din punct de vedere al ecoconditionalităţii, au fost verificare un număr de 623 ferme din care pentru un număr de 254 de ferme au fost verificate cerinţele de ecoconditionalitate. De asemenea, s-au facut verificari în teren pentru 12 ferme dispersate care au însumat 1359 parcele cu o suprafaţă de 2582 ha.

Pentru desfasurarea in bune conditii a verificărilor la faţa locului, la nivelul Centrului Judeţean APIA Dolj, s-au constituit un număr de 12 echipe de control, la care s-au adăugat funcţionări din cadrul DAJ Dolj , precum şi un număr de 17 echipe de control din Centrele judeţene  APIA din regiunea sud-vest”, a precizat Sorin Răducan.

Pentru a se asigura o calitate corespunzătoare a controalelor atat prin metoda clasică cât şi prin foto-interpretare s-a generat un eşantion de supracontrol care la nivelul judeţului Dolj a fost constituit din 5 ferme 4 din eşantionul de teledetectie şi 1 din eşantionul clasic care au însumat un număr de 69 de parcele pe o suprafaţă de 45,51 ha. “În urma controalelor efectuate au fost constatate neconformităţi privind atât suprafeţele, cât şi culturile declarate de fermieri în cererile de sprijin.”, a mai spus directorul executiv al APIA Dolj

Instruiri in conformitate cu manualul și politica antifraudă

La nivelul Centrului județean Dolj au fost organizate şi sesiuni de conștientizare lupta antifraudă, comunicând ”Strategia naţională de luptă antifraudă,  pentru protecţia intereselor financiare  ale Uniunii Europene în România, 2017-2023 strategia naționala anticorupție”. De asemenea, s-au realizat periodic, pe tot parcursul anului 2017 instruiri in conformitate cu manualul și politica antifraudă transmise de către Aparatul Central. „Totodată, în stransă legatură cu implementarea startegiei antifraudă, la nivelul centrului județean Dolj, s-au impus cele mai riguroase standarde în materie de comportament etic și de integritate. În ceea ce privește  principiul transparenței, la nivelul Centrului Judetean Dolj informațiile relevante referitoare la utilizarea fondurilor UE sunt disponibile în  format electronic, pe site-ul www.apia.org.ro și puse la dispoziția oricăror persoane terțe care solicită aceste informații în scopuri antifraudă, sub rezerva normelor pertinente referitoare la protecția datelor. Prevenirea și detectarea fraudelor și a neregulilor reprezintă unul din obiectivele care trebuie realizate prin intermediul proceselor de control intern ale Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial de la nivelul Centrului Județean Dolj. De asemenea, am răspuns cu celeritate tuturor solicitărilor din partea organelor competente cu cercetarea suspiciunilor de fraudă, punând la dispoziția acestora toate informațiile solicitate”, a mai explicat directorul APIA Dolj.

Recuperare prin plata voluntară

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Dolj are înregistrate în registrul debitorilor europeni un număr de 5.661 debite în cuantum constituit de 15.708.809,12 lei din care cuantum constituit FEADR de 4.482.659,83 lei , a fost recuperată suma de 10.429.271,12 lei din care recuperate FEADR 3.155.469,47 lei, rămânând de recuperat suma de 5.279.465,22 lei  din care FEADR suma de 1.327.190,36 lei. „Ca urmare a demersurilor întreprinse, transmiterea de notificare la debitori, întocmirea și transmiterea dosarelor către Administrațiile Fiscale în vederea executării silite, s-au recuperat debite, recuperarea lor făcându-se prin plata voluntară, prin efectuarea de compensări din plata subvenției anilor următori creerii debitului, sau ca urmare  a executării silite”, susţine Sorin Răducan.