Noi reguli la starea civilă, pentru certificatele de naştere

0
2685

Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor (DPCEP) Dolj informează cetăţenii că începând, din această lună, se aplică noi reguli privind întocmirea anumitor categorii de acte de stare civilă. Precizările sunt prezentate de Ciprian Bobocică, director executiv al DPCEP Dolj.

Modificările au fost aduse prin Legea nr.1/2018, privind aprobarea OUG nr. 33/2016, „Pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români”, acestea fiind în vigoare din data de 21 ianuarie 2018 şi simplifică sau clarifică unele prevederi referitoare la înregistrarea naşterii cetăţenilor români.

«Semnalăm, în primul rând, faptul că este facilitată înregistrarea în Registrele de Stare Civilă (RSC) a naşterii copiilor, în cazul în care evenimentul de stare civilă s-a produs în străinătate, iar în documentele de naştere emise de autorităţile străine, s-a stabilit o altă filiaţie decât cea prevăzută în legislaţia românească. Aceasta prevede faptul că, în situaţia în care un copil este născut sau este conceput în urma căsătoriei, el are ca tată pe soţul mamei, prezumţia de paternitate operând şi în cazul în care acesta este conceput în urma unei relaţii extraconjugale. Situaţia are în vedere mai multe ipoteze: copilul a fost conceput în timpul mariajului şi naşterea a avut loc în aceeaşi perioadă; el a fost conceput înainte de căsătorie, dar venirea pe lume s-a produs în timpul căsătoriei sau copilul a fost conceput în timpul căsătoriei, însă naşterea s-a produs după încetarea, desfacerea, constatarea nulităţii ori desfacerea căsătoriei. Noile modificări permit transcrierea în  RSC româneşti a certificatelor de naştere eliberate de către autorităţile străine, în situaţiile descrise, în care a fost stabilită o altă filiaţie decât cea prevăzută de legislaţia românească, prin aplicarea disp. art. 414 , alin.1, din Legea nr.287/2009, Cod Civil, adică prin înscrierea în rubrica „TATĂL COPILULUI”, din actul de naştere românesc, a datelor de identitate ale soţului mamei de la momentul conceperii sau naşterii copilului, iar numele de familie al acestuia se stabileşte conform reglementărilor privitoare la numele copilului din căsătorie. După transcrierea certificatului străin al copilului, părinţilor li se eliberează un certificat de naştere al cărui termen de valabilitate este de doi ani, timp în care aceştia pot să demareze şi să finalizeze procedurile pe cale judecătorească de tăgadă a paternităţii şi stabilirea filiaţiei copilului», a precizat  Ciprian Bobocică, director executiv al DPCEP Dolj.

Modificări şi la cetăţenie

O altă modificare se referă la transcrierea certificatelor sau extraselor de stare civilă ale actelor de această natură, privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română, în temeiul art. 10, 11 din Legea nr.21/1991 – cea a cetăţeniei române. Sunt identificate două situaţii: cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care nu au avut niciodată domiciliul în România; persoanele din aceeaşi categorie, dar care au avut domiciliul în România. În prima situaţie, transcrierea certificatelor sau extraselor de stare civilă ale actelor se face în maximum 60 de zile de la depunerea cererii: cu aprobarea primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ şi cu avizul prealabil al şefilor Serviciilor Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor.

„Persoanele aflate în cea de-a doua categorie (care au avut domiciliul în România) depun cererea de transcriere a certificatelor sau extraselor de stare civilă la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a persoanei ori Primăria unităţii administrativ-teritoriale unde a fost ultimul domiciliu, înainte de pierderea cetăţeniei române , sau adresa imobilului în care a locuit înainte de dobândirea cetăţeniei române”, a mai menţionat Ciprian Bobocică.

Acesta a mai spus că „noile modificări vizează şi înregistrarea tardivă a naşterii persoanelor, care nu a fost declarată în termenul legal de 30 de zile şi stabilesc că, în cazul în care nu există certificat constatator al naşterii, actul se întocmeşte pe baza expertizei medico-legale cu privire la data naşterii, fiind stipulate ziua, luna, anul şi sexul nou-născutului, şi a declaraţiei de recunoaştere a mamei, la care se adaugă restul documentelor care, în funcţie de situaţie, sunt enumerate în Legea nr.119/1996, cu privire  la actele de stare civilă, republicată, cu completările şi modificările ulterioare”.