Conform bilanţului Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dolj / Pagube de 5755 mii lei provocate de fenomene meteo periculoase, anul trecut

0
358

Ieri, la Prefectura Dolj, a avut loc o şedinţă extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dolj în cadrul căreia a fost prezentată activitatea desfăşurată în cursul anului 2017.

Astfel, pe parcursul anului trecut, au fost diseminate către Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă 311 atenţionări/avertizări hidrometeorologice din care 253 au fost avertizări meteorologice, 14 avertizări hidrologice şi 44 informări meteorologice. Comparativ cu anul 2016, când au fost transmise 232 de avertizări, s-a înregistrat o creştere. În baza hotărârilor luate în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au fost emise ordine ale Prefectului prin care s-au constituit comisii mixte în vederea constatării şi evaluării pagubelor produse de fenomene hidrometeorologice periculoase (căderi masive de zăpadă în luna ianuarie 2017 ; temperaturi extreme – îngheţuri târzii în luna mai 2017;  secetă – în lunile august şi septembrie 2017; vânt şi ploi în lunile octombrie şi noiembrie 2017). Astfel, s-a constatat că au fost afectate: cca 3600 m.p. de folie şi aproximativ 10.529 ha de culturi agricole, pagube valorice estimate ridicându-se la aproximativ 5755 mii lei.

Tot pe parcursul anului trecut s-au desfăşurat patru mari exerciţii prin care s-a urmărit organizarea cooperării cu instituţiile care asigură funcţiile de sprijin în situaţii de urgenţă, verificarea viabilităţii planurilor de intervenţie, verificarea asigurării primei intervenţii, actualizarea şi perfecţionarea concepţiei de intervenţie (1exerciţiu vizând producerea unui incendiu la S.C. CARNEXPOD S.R.L. din municipiul Craiova; unul pentru stingerea incendiilor la fondul forestier – Ocolul Silvic Amaradia -, fiind activate Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor Tălpaş şi Fărcaş; 1 exerciţiu naţional pentru testarea şi verificarea unor echipamente din componenţa sistemului de înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de urgenţă –„PROCIV 2017” şi încă unul vizând producerea unui accident nuclear sever la Centrala Nuclear – Electrică Kozlodui (Bulgaria). Toate aceste activităţi au în vedere pregătirea autorităţilor administraţiei publice locale pentru prevenirea producerii situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru gestionarea acestora, după cum au precizat reprezentanţii ISU Dolj.