ALDE Dolj : Banii europeni înseamnă Viitor pentru România!

0
408

Angajamentul noului guvern privind absorbția accelerată a banilor europeni (72% până în 2020) este ambițios dar realizabil.Trebuie să punem pe prima pagină a agendei publice la toate nivelurile atragerea în economia românească a acestor bani.

Pentru atingerea acestui obiectiv noi cei din ALDE credem că se impun 5 măsuri esențiale.

În primul rând, trebuie scurtați timpii de evaluare pentru proiectele depuse și semnarea mai rapidă a contractelor de finanțare. În acest sens, trebuie folosite fondurile disponibile în Programul de Asistență Tehnică și demararea în regim de urgență a procedurii de selecție .

În al doilea rând se impune achitarea fără întârziere afacturilor beneficiarilor, prin crearea unui mecanism transparent de monitorizare a facturilor, de la momentul depunerii și până la achitarea lor de către  Autoritățile de Management.

În al treilea rând este obligatorie monitorizarea atentă a fiecărui proiect prin introducerea funcției de manager de  proiect în cadrul Autorităților de Management și obligația unei întâlniri lunare cu fiecare beneficiar pentru a analiza stadiul proiectului.

În al patrulea rând trebuie realizată analiza riguroasă a fiecărui program operațional şi realocarea de fonduri către sectoarele cu potenţial maxim de absorbţie atât în interiorul, cât și între programele operaţionale, pentru a evita riscul dezangajării fondurilor alocate României (anul 2018).

În al cincilea rând, dar nu ultimul, se impun măsuri de simplificare și evitare a supra-proceduralizării și birocrației excesive prin simplificarea orientărilor pentru solicitanți, operaționalizarea SMIS 2014+, simplificarea procedurilor de achiziții pentru beneficiarii privați, introducerea unor opțiuni de costuri simplificate, a unor rate forfetare și  bareme standard pentru costurile unitare în normele naționale și regionale referitoare la eligibilitate.Concomitent cu măsurile de simplificare, Guvernul trebuie să aibă în vedere îmbunătăţirea sistemului administrativ şi capacitatea de absorbţie a acestor fonduri.

ALDE va veghea ca toate aceste măsuri să fie realizate.Banii europeni înseamnă Viitor pentru România!

BIROUL DE PRESĂ ALDE DOLJ