6.70 % rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dolj în luna noiembrie 2019

0
224

La sfârșitul lunii noiembrie 2019, rata șomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj a fost de 6,70 %, cu 0,02 pp mai mică decât cea din luna anterioară şi cu 0,66 pp sub valoarea înregistrată la finele aceleiaşi luni a anului 2018.

Din totalul de 17.816 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj,2.145 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 15.671  erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 15.139 (85%) șomeri provin din mediul rural și 2.677 (15%)sunt din mediul urban.

Şomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (37.7 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (27.6 %), iar 21.8 % au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 10.9 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 2 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 10.462 persoane foarte greu ocupabile, 5.131 greu ocupabile,1.310 mediu ocupabile, iar 913 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.