Au fost prezentate rezultatele proiectelor din cadrul Asociaţiei “Vasiliada”

0
329

Asociaţia “Vasiliada”, aflată sub patronajul Mitropoliei Olteniei, a organizat marţi, 30 decembrie, la Centrul „Mitropolit Firmilian”, o conferinţă în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele celor cinci proiecte care au primit subvenţie din partea Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în baza Legii 34.

În cadrul Centrului pentru copii „Aripi de Lumină” din Craiova, al cărui obiectiv general este dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă ale copiilor şi prevenirea abandonului şcolar, peste 50 de copii au beneficiat de următoarele activităţi: educaţie asistată (meditaţii la limba româna, matematică şi limba engleză), servicii sociale primare şi specializate; consiliere psihologică; terapie ocupaţională; servicii de consiliere şi mediere pentru parinţi.

Tot în cadrul proiectului, peste 50 de părinţi ai copiilor au beneficiat de consiliere în vederea reconcilierii familiale, au fost organizate doua conferinţe, la începutul şi sfârşitul proiectului, precum şi dezbaterea publică cu tema Servicii suport pentru copilul aflat în dificultate, au fost prezentate articole informativeÎn cadrul atelierului de terapie ocupaţională au fost confecţionate felicitări, marţisoare, lumânari decorative, obiecte din lut şi plastilină, diverse picturi tematice.

Printre rezultatele proiectului din cadrul Centrului Social “Sfântul Nicolae” din Filiaşi , amintim: peste 50 de copii au beneficiat în cadrul Centrului pentru copii din Filiaşi de un complex de servicii sociale: dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare interpersonala prin consiliere psiho-sociala; stimulare senzoriala prin activitaţi de terapie ocupaţională: desen, colaj, modelaj, pictura; dezvoltarea abilitaţilor practice de viaţă independenta; asistenţă în efectuarea temelor şcolare; peste 50 de parinti ai copiilor au beneficiat de consiliere în vederea reconcilierii familiale, precum si servicii de consiliere şi mediere socială.

În cadrul Centrului pentru copii Sfântul Stelian”, peste 40 de copii au beneficiat de activitatile centrului: terapie ocupaţională, activitati de socializare şi de petrecere a timpului liber, educaţie asistată, consiliere psihologică şi socială; peste 40 de părinţi ai copiilor au beneficiat de consiliere în vederea reconcilierii familiale, au fost confecţionate diverse obiecte în cadrul atelierului de terapie ocupaţionala: felicitări, marţisoare, lumânări decorative, obiecte din lut ăi plastilină, diverse picturi tematice.

În cadrul Centrului de Informare şi Consiliere pentru persoane cu dizabilitaţi „Sfânta Ecaterina” din Craiova, peste 50 de persoane cu dizabilităţi au beneficiat de serviciile sociale oferite în cadrul centrului; părinţii beneficiarilor au primit servicii de consiliere în vederea reconcilierii familiale; au fost confecţionate obiecte în cadrul atelierului de terapie ocupaţională (mărţişoare, lumânări decorative, rame foto, păpuşi din aţă, brăţări şi coliere cusute manual, suporturi pentru pahare cusute manual, diverse picturi etc.); au fost organizate 4 evenimente care au avut ca scop promovarea persoanelor cu dizabilităţi, precum Ziua Persoanei cu Dizabilităţi în Magazinul BauMax; Carnavalul Toamnei; Ziua Cămărilor Pline – Concurs de artă culinară; Ziua Internaţională a Persoanei cu Dizabilităţi – 3 Decembrie

În cadrul Centrului social de urgenţă pentru persoanele fără adăpst “Sfântul Vasile”, peste 120 de persoane au beneficiat  de servicii sociale de găzduire, servirea mesei, îngrijire, asistenţă medicală, consiliere socială; 40 persoane au beneficiat de sprijin în vederea completării unor documente pentru obţinerea actelor de identitate sau de stare civilă; 12 persoane au fost sprijinite pentru obtinerea actelor de identitate sau de stare civilă; 56 de persoane au beneficiat de consiliere profesională; 42 persoane au beneficiat de mediere în vederea obţinerii unui loc de muncă; 12 persoane au fost reintegrate pe piaţa muncii; 6 persoane au participat la cursuri de calificare; 15 persoane vârstnice au fost reintegrate social prin transferarea acestora în cadrul unor aşezăminte specializate, pentru persoane vârstnice.