Proiecte europene şi locale, la Liceul Tehnologic “Constantin Ianculescu” din Cârcea

0
698

 Liceul Tehnologic “Constantin Ianculescu” din Cârcea este parte din trei proiecte cu finanţare europeană şi într-unul  la nivel local, totul pentru a crea cadrul propice educaţiei elevilor.

Primul dintre cele amintite este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6: „Educație și competențe” – Prioritatea de investiții: 10.i; Obiective specifice: 6.4, 6.6 Titlul proiectului este sugestiv: „Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (II)” –Cod SMIS 2014+: 135712. Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Dolj (lider de parteneriat); Parteneri: Casa Corpului Didactic Dolj, Liceul Tehnologic „Constantin Ianculescu” Cârcea, Dolj. Obiectivul general al proiectului: Creșterea șanselor de ocupare și integrare durabilă pe piața muncii în rândul tinerilor și adulților din județul Dolj, care au părăsit timpuriu școala, prin participarea acestora la programul „A doua șansă” pentru învățământ secundar inferior, orientat pe nevoile elevilor, în vederea finalizării învățământului obligatoriu, acompaniat pe toată durata desfășurării programului de servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții, și la stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore în vederea obținerii unei calificări profesionale de nivel 3.

Incluziunea elevilor în şcolile multiculturale – parte importantă dintr-un proiect european

Cel de-a doilea proiect european este “Blended Montessori – Creative Techologies approach for Successful Inclusion în Multicultural Schools”- “Tehnologii creative în vederea creşterii gradului de incluziune în şcolile multiculturale” – 621461 – EPP – 1 – 2020- 1 – ES – EPPKA3 – IPI – SOC – IN, cu perioadă de implementare ianuarie 2021 – 2024. Obiectivul principal al MonTech este de a încuraja incluziunea socială a copiilor (RMM) refugiați, migranți și minoritari în mediul lor școlar. Ca obiective specifice sunt următoarele: sprijinirea profesorilor care predau în școli multiculturale pentru a-și spori eficient performanța educațională prin implementarea activităților inspirate de o nouă abordare (Montessori + Tehnologii creative); creșterea măsurabilă a performanței educaționale a acestor copii. MonTech propune: Să recupereze, să adapteze și să transfere o metodă de învățare bine cunoscută și de succes (Montessori), care s-a născut inițial pentru a ajuta cei mai săraci copii din mahalalele din Italia, dar care astăzi a devenit în principal asociată cu școli pentru copii privilegiați. Proiectul are două axe principale:

(1) readucerea metodei la originile sale, gândindu-se la modul de adaptare a materialelor sale creative de învățare la contextele școlare multiculturale actuale;

(2) actualizarea metodei prin instrumente tehnologice și digitale, lucru ce va  ajuta la promovarea învățării prin joc, gândire creativă, viață practică și va adăuga elemente non-lingvistice.

Parteneri în proiect:

 

  • UNIVERSITAT DE GIRONA (Spain)
  • ACTION SYNERGY SA (Greece)
  • ELORIS (Greece)
  • COMPLEX CULTURAL ESPORTIU MONTESSORI PALAU S.A. (Spain)
  • KARSIYAKA ILCE MILLI EGITIM MUDURLUGU (Turkey)
  • CENTER FOR CREATIVE TRAINING (Bulgaria)
  • WATERPARK MONTESSORI INTERNATIONAL Ltd. (Ireland)
  • LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN IANCULESCU (Romania)

Primăria şi Consiliul Local Cârcea implicate într-un program ambiţios

Un proiect ambiţios este cel derulat prin finanţarea Primăriei şi Consiliului Local Cârcea, unul educaţional, numit “Şcoală după şcoală”, cu adresabilitate în anul şcolar actual. Beneficiari sunt elevii claselor primare şi gimnaziale, fiind asigurată o masă caldă la cantina liceului. “Programul „ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ” pentru elevi este un serviciu deschis către comunitate, construit pentru a veni în sprijinul copiilor, părinţilor și școlii. La baza intervenţiilor stă relația de parteneriat dintre cei implicați direct în desfășurarea proiectului: părinții, școala și comunitatea locală. Acest serviciu este unul integrat, modern și competitiv care va crește valoarea actului educaţional. Grupul ţintă al proiectului este constituit din elevii de 6 – 14 ani, școlarizați în cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Ianculescu”, proveniți din clasele P-IV și V-VIII, din familii ce locuiesc în comuna Cârcea aflate in situatia de a nu avea o modalitate mai bună de  a asigura copiilor lor petrecerea timpului după orele de școală. Selecția beneficiarilor s-a făcut  la sugestia cadrelor didactice, pe baza cererilor directe ale părinţilor/susţinătorilor legali de includere a copiilor în program . Pentru atingerea obiectivului principal al proiectului, propunem înfiinţarea următoarelor servicii: de îngrijire a copilului (asigurarea nevoilor bazale, hrană, securitate, servicii alternative de educaţie, asigurarea continuităţii și a întăririi educaţiei formale (efectuarea temelor pentru școală, cel puţin parţial, a învăța să învățăm etc.), servicii de consiliere pentru copil și familie”, a precizat prof. Adrian Velişcu, director al Liceului Tehnologic “Constantin Ianculescu”.

Predarea în timp de pandemie

Un alt proiect european este “Talent – Based Learning and Maker Education in the context of Hybrid Education after Covid – 19” – “Didactica predării în contextul educaţiei hibride – Covid – 19” – 2020 – 1 -ES01 – KA226 – SCH – 095839, cu derulare în intervalul martie 2021 – februarie 2023. Proiectul urmărește îmbunătățirea performanței școlare a elevilor proveniți din medii dezavantajate în contextul COVID. Proiectul are ca punct de plecare experiența unei școli din Catalonia, Spania. Promovează învățarea activă și creativă implicând elevii în activități diverse, pe care ei înșiși le aleg. Activitățile implementate în școală explorează talentele și hobby-urile profesorilor acestea devenind pilonii pe care se construiește educația elevilor. Parteneri în proiect: Universitat de Girona, Universitatea din Craiova, Liceul Tehnologic “Constantin Ianculescu”, Escola el Plan, Action Synergy, Dimotiko Scholeio Alikarnassou. “Sunt proiecte care dau încă o dovadă că, la Cârcea, se fac eforturi pentru ca elevii , mai ales cei proveniţi din familii dezavantajate economic, să poată învăţa”, a mai spus Adrian Velişcu.