O mai bună protecţie a cetăţenilor UE împotriva ameninţărilor teroriste

0
58

Odată cu publicarea celui de-al 11-lea raport privind Uniunea securităţii, Comisia Europeană a prezentat, recent, un set de măsuri operaţionale şi practice menite să asigure o mai bună protecţie a cetăţenilor UE împotriva ameninţărilor teroriste. Măsurile vizează remedierea vulnerabilităţilor constatate în urma atacurilor recente şi vor ajuta statele membre la mai buna protejare a spaţiilor publice şi privarea teroriştilor de mijloacele necesare pentru a acţiona. Comisia a propus, de asemenea, consolidarea acţiunii externe a UE în ceea ce priveşte combaterea terorismului şi a recomandat demararea de negocieri cu Canada pentru un acord revizuit privind registrul cu numele pasagerilor.

        Sunt propuse trei direcţii principale de acţiune. Prima ar consta în protejarea spaţiilor publice, printr-un plan de măsuri care au în vedere un sprijin financiar sporit, instrumente de îndrumare/orientare, schimb de bune practici şi îmbunătăţirea cooperării dintre actorii locali şi sectorul privat, precum şi printr-un plan de acţiune referitor la contracararea atacurilor cu substanţe chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN), menit să intensifice nivelul de pregătire, adaptabilitate şi coordonare la nivelul UE.

            Cea de-a doua în privarea teroriştilor de mijloacele pe care le folosesc pentru a acţiona, prin măsuri ce vizează limitarea accesului la substanţele utilizate pentru fabricarea de explozivi artizanali, sprijinirea autorităţilor de aplicare a legii şi judiciare atunci când se confruntă cu probleme de criptare în anchetele penale şi combaterea finanţării terorismului.

          Şi ultima direcţie este consolidarea acţiunii externe privind combaterea terorismului, prin recomandarea de a autoriza deschiderea negocierilor cu Canada pentru un acord revizuit privind registrele cu numele pasagerilor (PNR) şi prin consolidarea cooperării Europol cu ţările terţe.

***

Prim-vicepreşedintele Frans Timmermans 

„Nu vom ceda niciodată în faţa teroriştilor care ne atacă securitatea şi libertăţile. Europenii solicită adoptarea, atât la nivelul guvernelor naţionale, cât şi la nivelul UE, a unor măsuri ferme de combatere a acestor riscuri. Datorită noilor măsuri anunţate astăzi, statele membre vor putea, pe de o parte, să îi priveze pe terorişti de mijloacele care le permit să comită acte odioase, şi, pe de altă parte, să asigure o mai bună protecţie a spaţiilor publice şi, astfel, a modului nostru de viaţă.”