Scut în faţa infractorilor forestieri

0
145

La ultimul Colegiu Prefectural, au fost făcute cunoscute şi rezultatele obţinute pe primul semestru al anului în acţiunea de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional pe sectorul silvic. Acţiunile de verificare şi control au dat rezultate, s-au diminuat furturile ilegale de masă lemnoasă, dar s-au identificat şi zonele cu grad de risc din judeţul Dolj.

Conform datelor, suprafaţa fondului forestier ocupă, în prezent, 27,3% din cea a ţării (circa 6,5 milioane de hectare), România situându-se pe locul 17 în Europa, sub nivelul mediu al Uniunii Europene, care este de aproximativ 36%. În Dolj, suprafaţa totală a fondului forestier este de 86.876 ha, un procent de 11,8% din aria totală a judeţului, mult sub media naţională.

Prin aplicarea legilor fondului funciar, a fost reconstituit dreptul de proprietate foştilor proprietari, retrocedându-se 26.592 ha, în proprietatea statului rămânând 60.284 ha. Din suprafaţa retrocedată, Direcţia Silvică Dolj a preluat în pază, pe bază de contracte de prestări servicii silvice, 6.893 ha, 3.700 ha fiind administrată de Ocolului Silvic Eparhial Gorj şi 4.180 ha de către Ocolul Silvic „Renaşterea Pădurii”, astfel că 11.800 ha fond forestier privat nu au asigurate servicii de prestări servicii, inclusive cele de pază.

Repartiţia fondului forestier privat, preluat în pază de Direcţia Silvică Dolj, pe bază de contracte silvice, după forma de proprietate, se prezintă astfel: Unităţi Administrativ Teritoriale – 252 ha; instituţii de cult, Academia Română etc. – 268 ha; forme asociative –980 ha; persoane fizice – 5.346 ha; vegetaţie în afara fondului forestier – 47 ha.

Mai multe amenzi, mai puţin material lemnos sustras

Având în vedere riscurile de furt din fondul forestier, la nivelul judeţului Dolj a fost încheiat Planul comun de acţiune privind prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de păduri – „SCUTUL PĂDURII 2015”, prin colaborarea dintre Inspectoratul De Jandarmi Judeţean Dolj, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova, Direcţia Silvică Dolj şi Inspectoratul Silvic Rm. Vâlcea. „A fost un protocol foarte bun, de care ne arătăm mulţumiţi”, a precizat ing. Silviu Nuţă, directorul Direcţiei Silvice Dolj. „În primul semestru din 2015, au fost executate 52 de acţiuni, 84 de controale, din care 69 pe linia legalităţii transportului materialului lemnos, fiind efectuate 40 de intervenţii la apelurile de urgenţă „112”, astfel că s-au constatat 68 de infracţiuni (cu un plus de şase faţă de aceeaşi perioadă de referinţă din 2014), 206 contravenţii, sancţionate cu amenzi în cuantum de 207.000 de lei, şi s-a confiscate o cantitate de 74,2 mc material lemnos. În 2014, primele şase luni, o cantitate de 1.155 mc de lemne s-a tăiat ilegal, în timp ce, în 2015, în aceeaşi perioadă luată drept comparaţie, volumul a scăzut la 972 mc”, a precizat comisar- şef de poliţie dr. Constantin Nicolescu, şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

Două zone cu risc maxim de infracţionalitate

Acţiunile nu au rămas fără efect, în urma acestora fiind identificate şi zonele cu risc ridicat. Astfel, Ocolul Silvic Dăbuleni (zona Ocolna), Ocolul Silvic Sadova (zona Lunca Jiului), O.S. Perişor (Tencănău – Mîrza, pe raza comunei Sălcuţa), O.S. Eparhial Gorj (proprietăţile de la Mîrza şi Tencănău), O.S. Calafat (Epitropia Başcov), O.S. Poiana Mare (pădurile din comunele Poiana Mare, Piscu Vechi, Ghidici, Desa, Ciupercenii Noi), O. S. Amaradia, O.S. Segarcea (Bistreţ, Ţuglui, Valea Stanciului), Zona Carpen – Seaca de Pădure şi Zona Apele Vii, Castranova, Celaru, Amărăştii de Sus (Îsîca) – păduri particulare sunt cele care au fost identificate ca zone riscante. În urma analizelor efectuate, s-a luat măsura constituirii Zonei de siguranţă publică specială Ocolna – Dăbuleni, în care acţionează echipe de poliţişti, jandarmi şi personal silvic, pentru prevenirea şi combaterea sustragerilor de material lemnos. De asemenea, o altă zonă de risc maxim a fost declarată cea de pe raza Ocolului Silvic Poiana Mare (comuna de reşedinţă, Piscu Vechi, Ghidici, Desa şi Ciupercenii Noi).