Proiect european, implementat cu succes la Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova

0
427

După primul an de implementare al proiectului POCU/626/6/13/132662 , cu titlul ”Educație și competențe prin stagii de practică pentru studenți din domeniul drept și administrație publică”,  desfășurat în parteneriat între Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept – Beneficiar și Baroul Dolj – Partener , şi cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cu o valoare de 4.348.459,50 lei, rezultatele obţinute au fost foarte bune.

Astfel,  174 de studenți  beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă; 76 de parteneriate/convenţii de practică elaborate şi încheiate până la finalizarea proiectului cu potenţiali angajatori pe minimum 36 de luni; 100 de studenţi cu cele mai bune rezultate obţinute prin participarea la programe de învățare prin experiență practică (stagii de practică) premiaţi; un sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către rețeaua instituțiilor de învățământ superior privind nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile de învățământ superior către mediul privat, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local; 174 de studenți absolvenţi ai Programului de servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii implementat; 138 de studenți absolventi ai Programului de formare de competenţe antreprenoriale prin întreprinderea simulată. Prin obtinerea acestor rezultate, procentul de realizare a rezultatelor proiectului este de 50% şi astfel rezultatele proiectului contribuie la realizarea obiectivelor propuse, respectiv creșterea numărului absolvenților de învațamânt terțiar universitar din domeniul drept și administrație publică, care îsi găsesc un loc de muncă, urmare a accesului la stagii de practică la potențiali angajatori, parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă, la un sistem de informare coordonată, la servicii de consiliere și orientare profesională, axate pe dobândirea de competențe transversale, corelate cu necesitațile pieței muncii, precum și la activitați de formare de competențe antreprenoriale prin întreprinderea simulată. “Grupul Țintă” este format din studenți din ciclul licență, specializările Drept IF și IFR, precum și Administrație Publică și studenți din ciclul Master, specializarile Drept și Administrație Publică.

 

Manager proiect: prof.univ.dr. Olteanu Edmond-Gabriel, decan al Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova; Asistent manager, responsabil informare şi publicitate: lector univ. dr. Voinea Raluca