Anunţ public

0
465

ANUNŢ

INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE „C. S. Nicolăescu-Plopşor” CRAIOVA cu sediul în str. Calea Unirii, nr. 68, tel. 0251/522652;0251/525702 organizează în data de 26.07.2021, ora 10.00, concurs  pentru ocuparea unui post de asistent cercetare ştiinţifică, norma întreagă, perioadă nedeterminată, în domeniul arheologie.

Candidatii vor depune  dosarele de concurs la sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, compartiment Resurse Umane, pana la data de 30.06.2021, ora 11.00.

Relaţii suplimentare pe site-ul intitutului (http//icsu.ro), la sediuşi la secretarul comisiei de concurs, tel. 0752.039.454.