ISJ Dolj solicită ajutorul Primăriilor din judeţ, pentru achiziţionarea de microbuze electrice destinate transportului elevilor

0
323

Având în vedere oportunitatea achiziționării de microbuze pentru transportul școlar prin PNNR, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis o adresă că UAT-urile din judeţ pentru a solicita un necesar de microbuze şcolare electrice.

”Microbuzele vor achiziţionate de Ministerul Educaţiei prin Planul Național de Redresare și Reziliență și sunt destinate în special unităților școlare din mediul rural, în special pentru zonele în care populaţia şcolară este scăzută”, a precizat inspectorul școlar general, prof. dr. Daniel ION. Administraţiile publice locale trebuie să îşi ia angajamentul de a asigura, pe o perioadă de minimum patru ani, resursa umană (șofer), costurile de reparaţii și întreținere, precum și costurile de alimentare. „Asigurarea transportului pentru ca elevii să ajungă la şcoală uşor în siguranţă este o prioritate pentru Ministerul Educaţiei şi se realizează prin achiziţia de microbuze electrice, pentru care se alocă şi 1.400 de euro fără TVA pentru staţie de încărcare. Destinaţia microbuzelor este propusă cu precădere pentru mediul rural, luându-se în considerare următoarele criterii: numărul de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică şi structuri din Unitatea Administrativ Teritorială, distanţa totală zilnică pe care se realizează transportul şcolar, numărul de trasee distincte pe care se asigură transportul şcolar, numărul de microbuze funcţionale existente cu vechime mai mică de 7 ani, angajamentul Autorităţii Publice Locale de a asigura pe o durată minim de  patru ani, resursa umană, costurile de reparaţii şi întreţinere a micorobuzelor şi costurile de alimentare”, a mai spus Daniel Ion, citând  Adresa Ministerului Educaţiei. Cererea de solicitare a microbuzelor electrice și situația centralizată a microbuzelor existente și solicitate vor fi transmise la ISJ Dolj până la data de 6 aprilie, urmând să fie trimise către Ministerul Educației.