Dolj: ANITP oferă finanţare pentru proiecte vizând sprijinirea victimelor traficului de persoane

0
398
ANITPAgenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (ANITP) a relansat, de astăzi, cererea de proiecte pentru finanţarea asistenţei directe acordată traficului de persoane, după cum au anunţat reprezentanţii IPJ Dolj.
Cererea de proiecte se adresează organizaţiilor neguvernamentale de profil, înfiinţate şi licenţiate conform reglementărilor în vigoare, şi pune la dispoziţie un buget de 1.200.000 CHF pentru finanţarea a minim 2 proiecte, pentru o perioadă de maxim 12 luni. Finanţarea se realizează în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român şi este gestionată de ANITP, în calitate de Agenţie de Implementare şi va acoperi 100% costurile totale eligibile ale proiectului, din care 85% – contribuţia Programului de Cooperare Elveţiano-Român şi 15% – contribuţia ANITP de la bugetul stat.
ProiectulSprijinirea ONG – urilor din România pentru acordarea de asistenţă directă victimelor traficului de fiinţe umane a fost depus în baza Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse în vederea semnării contractului de finanţare cuCentrul pentru Controlul Democratic al Forţelor Armate (DCAF).
Aplicantul proiectului este Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, iar perioada de derulare a acestuia este de 42 luni începând cu data de 20.02.2015, cu un buget total de 2.082.767.23 CHF.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinul acordat victimelor traficului de persoane prin servicii de asistenţă directă oferite de organizaţiile neguvernamentale din România.
Mai multe informaţii privind acordarea de granturi se pot găsi pe website-ul ANITP, la Secţiunea Programe:
Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane este Coordonator Naţional al aplicării politicilor în domeniul luptei împotriva traficului de persoane având rolul de a desfăşura activităţi de prevenire şi monitorizare a acestui fenomen infracţional.