Tineri din Dăbuleni, Călăraşi şi Bechet, ininţiaţi în antreporenoriat

0
149

45 de tineri din localităţile Dăbuleni, Călăraşi, Bechet au beneficiat de cursuri de iniţiere în antreprenoriat care le pot facilita accesul pe piaţa muncii. Pregătirea a fost asigurată de Asociaţia Pro Social Projects Educational Reform ,,PROSPER”, prin proiectul ,,Decizie-Oportunitate-Tineret”, cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul ,,Tineret în Acţiune” , Sub-Acţiunea 1.2 Iniţiative ale Tinerilor.

Derulat în petioada mai 2011 – ianuarie 2012, proiectul a avut ca obiectiv principal favorizarea tinerilor, inclusiv a celor cu oportunităţi reduse, în formarea de competenţe pentru facilitarea integrării acestora pe piaţa muncii, vizând dezvoltarea carierei personale şi stimularea acestora în iniţierea unei afaceri ca urmare a dobândirii competenţelor în domeniul educaţiei antreprenoriale.

Cursurile de educaţie antreprenorială au fost axate pe noţiuni de bază dar, mai ales, pe aplicaţii practice. Dezvoltarea creativităţii cursanţilor s-a concretizat în elaborarea logo-ului proiectului, activităţi de construcţie a unui site web, elaborarea de materiale promoţionale, interpretarea temelor propuse într-o manieră originală şi creativă din prisma perspectivei personale raportată la experienţa socială, educaţională şi emoţională şi elaborarea unei idei de afaceri.

„Participanţii, 45 de tineri proveniţi din localităţile Dăbuleni, Călăraşi, Bechet, au fost implicaţi în toate etapele proiectului: planificarea, pregătirea, punerea în aplicare şi  elaborarea produselor de diseminare şi valorizare a rezultatelor proiectului. Prin implicarea directă în procesul decizional cursanţii au dobândit competenţe sociale şi organizatorice în domeniul antreprenorial”, a a precizat prof. Mădălina Neaţu, managerul proiectului.

Competenţele dobândite de cursanţi

Metodele participative utilizate, specifice educaţiei non-formale, au facilitat procesul de învăţare şi au contribuit la dezvoltarea de abilităţi şi competenţe pe plan profesional şi personal precum identificarea aptitudinilor întreprinzătorului, şi a propriilor aptitudini, dezvoltarea unui plan de dezvoltare personală, realizarea portofoliului de prezentare proprie, cu tot ceea ce înseamnă cv, scrisori de intenţie, identificarea oportunităţilor şi riscurilor pieţei, elaborarea unui plan de afaceri.

Competenţele dobândite în timpul proiectului au fost validate prin eliberarea unui certificat Youthpass fiecărui participant. Vizibilitatea proiectului a fost asigurată prin publicarea unei broşuri care să prezinte elementele de bună practică din cadrul activităţilor: imagini, documente, declaraţii ale tinerilor implicaţi, interesul tinerilor pentru implicarea în viaţa socială, dar şi în îmbunătăţirea resurselor comunităţii locale prin implicarea în activităţi antreprenoriale.

Diseminarea rezultatelor obţinute s-a realizat prin distribuirea membrilor comunităţii locale a unui pliant despre obiectivele şi activităţile proiectului şi justificarea soluţiei de aplicare a unui astfel de proiect în cadrul acţiunilor marca Tineret în Acţiune.