Conferință privind vitorul Europei la Bruxelles

0
255

În ultimele luni, cele trei instituții au depus eforturi pentru a-și îndeplini angajamentul de a da curs propunerilor conferinței. Acestea au început să pună în aplicare și să întreprindă acțiuni concrete în conformitate cu competențele care le revin în temeiul tratatelor UE. Cele 49 de propuneri ale conferinței includ peste 300 de măsuri privind modalitățile de realizare a acestora, în cadrul a nouă teme, pe baza recomandărilor din partea grupurilor de dezbatere europene și naționale, precum și a contribuțiilor din partea evenimentelor naționale, a ideilor înregistrate pe platforma digitală multilingvă și a discuțiilor din cadrul celor nouă grupuri de lucru tematice și al sesiunii plenare.

În acest context, potrivit angajamentului asumat cu ocazia Conferinței privind viitorul Europei, Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană organizează vineri, 2 decembrie, la Parlamentul European, Bruxelles, un eveniment de evaluare. Acesta va oferi un schimb interactiv între cele trei instituții și cetățenii care au participat la grupurile de dezbatere europene, precum și reprezentanți ai grupurilor de dezbatere și evenimentelor naționale. Reprezentanții la nivel înalt ai celor trei instituții vor explica modul în care dau curs concluziilor conferinței și propunerilor acesteia